Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Nemecko sa zaviazalo presadiť rozpočet EÚ

Angela Merkel

Európsky výskumný priestor a technologická suverenita sú na prvom mieste agendy Nemecka, pokiaľ ide o jeho šesťmesačné pôsobenie na čele Rady EÚ.

Nemecko stavia pandemickú obnovu, výskum, inovácie a technologickú suverenitu do stredu svojho šesťmesačného obdobia na čele Rady EÚ a zaväzuje sa, že do konca roka 2020 ukončí rokovania o rozpočte EÚ.

V dokumente, ktorý načrtol program zasadnutia rady na nasledujúcich 18 mesiacov, nadchádzajúca trojica členských štátov, ktoré prevzali predsedníctvo – Nemecko, po ktorom nasleduje Portugalsko a Slovinsko – vyjadrili svoj záväzok pomôcť dosiahnuť dohodu o budúcom viacročnom rámci EÚ a získať hlavné právne predpisy v oblasti výskumu.

Európske výskumné, zdravotnícke a vzdelávacie systémy musia byť pripravené na to, aby v plnej miere prevzali úlohu technologických a spoločenských zmien, ktoré sú spojené aj s digitalizáciou, podporou inovácií pre rast a zamestnanosť, podporou výskumu a inovácií, zlepšením zdravotného stavu a investovaním do zručností ľudí a vzdelávania,“ hovorí sa v programe.

Všetky tri krajiny si želajú včasné spustenie rozpočtu EÚ, ale bude záležať na Nemecku, aby urobilo veľké úpravy a do decembra 2020 dosiahlo finálne rokovania o rozpočte.

Nemecko tiež pomôže sprostredkovať rokovania so všetkými členskými štátmi EÚ o legislatívnych spisoch týkajúcich sa výskumu a inovácií a sľubuje „včasné prijatie“ právnych predpisov pre Horizont Európa, Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT), Erasmus + a Digitálnu Európu.

Podľa nemeckých predstaviteľov chce predsedníctvo tiež uprednostniť stanovenie spoločných európskych stratégií na potlačenie pandémie a navrhnúť koordinovanú stratégiu na ukončenie činnosti.

Okrem toho chce Nemecko dosiahnuť konsenzus v otázke udržateľného oživenia, ktoré zahŕňa dohodu o rozpočte EÚ a fond na obnovu vo výške 750 miliárd EUR, ktorý EK navrhla v máji 2020.

Nemecká agenda v oblasti výskumu a vývoja
Trvalé investície do výskumu, inovácií a vzdelávania budú hrať kľúčovú úlohu pre schopnosť EÚ reagovať na pandémiu a ďalšie budúce krízy.

V rámci reakcie na koronavírusovú krízu sa tri predsedníctva budú snažiť o zriadenie nových spoločných výskumných laboratórií zameraných na vývoj liekov a vakcín v rámci vedeckej služby Európskej komisie, Spoločného výskumného centra (JRC).

Nemecké predsedníctvo preskúma aj spôsoby zvýšenia investícií do výskumu a inovácií na vnútroštátnej úrovni. EÚ financuje iba 10 % európskych výskumných, vývojových a inovačných aktivít, ostatné sú koordinované a financované na vnútroštátnej úrovni a Nemecko už dlho žiada všetky členské štáty EÚ, aby zvýšili svoje výdavky na výskum a vývoj najmenej na 3 % HDP do roku 2020. Tento cieľ dosiahlo iba niekoľko krajín EÚ.

Európsky výskumný priestor (ERA), dlhodobý plán na vytvorenie jednotného trhu pre výskum v EÚ, bol nedávno oprášený a do programu ho zaradila komisárka EÚ pre výskum Mariya Gabriel. Vylepšenie a zefektívnenie ERA by mohlo zjednodušiť voľný obeh výskumných pracovníkov, vedecké poznatky a technológie v celom bloku.

Nadchádzajúca trojica krajín predsedníctva EÚ tvrdí, že nové právne predpisy o ERA by mohli „maximalizovať potenciál výskumu a inovácií v celej EÚ“.

Komisárka Gabriel predloží návrh na oživenie ERA 8. júla 2020, o ktorom Rada EÚ najprv bude rokovať na stretnutí ministrov výskumu, ktorému predsedá Nemecko 21. júla 2020.

To, či bude Nemecko schopné do konca roka 2020 presadiť právne predpisy programu Horizont Európa, bude závisieť od toho, ako rýchlo sa vedúci predstavitelia EÚ môžu dohodnúť na viacročnom rozpočte. Ministri výskumu sa potom budú musieť dohodnúť na tom, ako sa budú peniaze rozdeľovať v programe Horizont Európa, ktoré krajiny mimo EÚ k nim budú mať prístup, a ako budú programy pracovať v súlade s inými systémami financovania EÚ.

Podľa zdrojov nemeckej vlády by sa v septembri 2020 mohla dosiahnuť politická dohoda o pravidlách pridruženia, ktorá umožní EÚ začať rokovania s tretími krajinami.

Medzitým EK stále pracuje na nových spôsoboch koordinácie programu Horizont Európa s inými fondmi.

Tech suverenita
Pandémia koronavírusu odhalila zraniteľné miesta Európy v oblasti hospodárstva a medicíny. Krajiny EÚ sa snažili dovážať základné lekárske vybavenie z Číny a koordinovaný plán EÚ na uskladnenie masiek a ventilátorov nebol zavedený dostatočne rýchlo, pretože členské štáty EÚ uzavreli hranice a zakázali vývoz kritických výrobkov.

Aby sa tomu v budúcnosti zabránilo, Nemecko vyzýva na diskusiu o tom, či by sa Európa mala usilovať o „technologickú suverenitu“, takže v budúcich krízach by nebola závislá od iných svetových veľmocí. Zároveň budú pokračovať rokovania v Rade EU o novom zákone o klíme, ktorý sa snaží do roku 2030 znížiť emisie uhlíka EÚ o polovicu, a koordinovaný plán digitalizácie európskeho hospodárstva.

Dokument predložený tromi krajinami vyzýva EÚ, aby „ďalej posilňovala“ svoju „digitálnu suverenitu“. Za týmto účelom budú počas nasledujúcich 18 mesiacov tri predsedníctva diskutovať o pripravovaných návrhoch EK na tému „Formovanie digitálnej budúcnosti Európy“, bielej knihe o umelej inteligencii, stratégii údajov a zákone o digitálnych službách.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 23.6.2020, autor: rpa