Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Európsky týždeň regiónov a miest 2023

Európsky týždeň regiónov a miest (#EURegionsWeek) je najväčším každoročným podujatím, organizovaným v Bruseli, ktoré je zamerané na regionálnu a mestskú politiku.

Zdroj: europa.eu/regions-and-cities/

Podujatie predstavuje platformu na diskusiu o spoločných výzvach pre európske regióny a mestá a na preskúmanie možných riešení prostredníctvom zoskupovania rôznorodej komunity rečníkov a účastníkov. Jeho cieľom je byť otvoreným podujatím založeným na spolupráci a poskytnúť priestor na budovanie kapacít, vzdelávanie a výmenu skúseností. Tieto aktivity majú viesť k uľahčeniu spolupráce a prepájania medzi regiónmi a mestami.

Organizátormi podujatia sú: Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu a mestskú politiku (DG REGIO) a Európsky výbor regiónov (VR).

21. ročník podujatia Európskeho týždňa regiónov a miest sa bude konať od 9. do 12. októbra 2023.

Témy podujatia

21. ročník podujatia úzko súvisí s inováciami v súčasnom prechodnom období. Prispeje k diskusii o budúcnosti regionálnej a mestskej politiky, pričom zdôrazní kľúčový aspekt súdržnosti ako základnej hodnoty EÚ.

Aktuálny ročník, ktorý sa bude niesť v duchu motta Prosperujúce regióny, silnejšia Európa, sa bude venovať týmto témam:

Formáty stretnutí

Zdroj: europa.eu/regions-and-cities

Princíp otvorenosti

Európsky týždeň regiónov a miest je otvoreným participatívnym fórom, na ktorom môže zaznieť každý hlas a názor. Osobitná pozornosť bude venovaná inkluzívnosti a pomernému zastúpeniu. Všetky miestnosti budú takisto prístupné aj pre osoby so zdravotným postihnutím.

Organizátori zasadnutí musia venovať osobitnú pozornosť týmto zásadám:

  • Zabezpečenie rodovej, vekovej a geografickej vyváženosti na všetkých zasadnutiach (panely rovnakého pohlavia budú odmietnuté);
  • Dôrazne sa odporúča zapojiť mladých ľudí;
  • Venovanie osobitnej pozornosti rovnováhe zastúpenia jednotlivých sektorov pri výbere rečníkov, vrátane verejného a súkromného sektora, organizácií občianskej spoločnosti a odborníkov z tejto oblasti.

Kto môže podať žiadosť

  • Riadiace orgány fondov EÚ;
  • Inštitúcie EÚ a inštitucionálni partneri;
  • Miestne a regionálne orgány a ich združenia;
  • Európske zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS);
  • Verejno-súkromné partnerstvá;
  • Združenia a inštitúcie, ktoré prispievajú k programu EÚ alebo sa na ňom zúčastňujú.

Maximálny počet partnerov, ktorí môžu predložiť spoločnú žiadosť, je päť, s výnimkou Regionálnych partnerstiev.

Termín pre odovzdanie žiadosti o prihlásenie sa do Európskeho týždňa miest a regiónov 2023 je do 11. apríla 2023 (12:00).

Viac informácie o možnosti podania žiadosti a výberovom procese nájdete TU.

Návod, ako podať žiadosť nájdete TU.

Zdroj: europa.eu/regions-and-cities/; zverejnené: 21.03.2023; autor: onz