Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EK zverejnila pracovné programy

Európska komisia včera podvečer dňa 15.6.2021 zverejnila pracovné programy na roky 2021 – 22 pre jednotlivé tematické časti programu Horizont Európa. Tieto pracovné programy sú oficiálnou verziou týchto dokumentov. Ide o 13 dokumentov, súčasťou je aj tzv. všeobecný úvod “General Introduction”, všeobecné prílohy “General Annexes” a aj pracovný program pre misie “Missions”. Pracovné programy Európskej rady pre výskum (ERC) a Európskej rady pre inovácie (EIC) boli prijaté a zverejnené oveľa skôr.

Dokumenty obsahujú prehľad výziev, podmienky výziev či rozpočet a typ akcie (projektu). Európskej komisie predpokladá, že prvé výzvy sa otvoria už 18. júna 2021 na FTO portáli.

Všetky pracovné programy sú zverejnené na Funding & tender opportunities (FTO) portáli v časti referenčné dokumenty/Work programme & call documents/2021-2022/ HE Main Work Programme 2021-2022:

EK logo vseobecne pre pracovné programy

Viac informácií či bezplatné konzultácie vám poskytne príslušné NCP.

Tlačová správa EK k zverejneniu programov.

Zdroj: EK FTO, 15.6.2021, kas