Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Záverečná online konferencia o sociálnych inováciách programu Interreg


Začiatok: 10. 12. 2020 09:00

Koniec: 10. 12. 2020 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: REM Consult

Miesto konania: Konferencia
Spolu s iniciatívou #socialinterreg vás pozývame na interaktívnu konferenciu/workshop o sociálnych inováciách v programe Interreg. Podujatie sa uskutoční 10. decembra 2020 (9:00-16:00).

Tešíme sa, až privítame projekty z celej Európy, prednášajúcich z rôznych programov Interreg, Stratégiu EÚ pre región Baltského mora (EUSBSR) ako makroregionálnu stratégiu, ako aj vedcov, odborníkov z praxe a pracovníkov s rozhodovacími právomocami pracujúcich na programe Interreg a / alebo sociálnych inováciách.

Na konferencii by sme chceli – zdôrazniť rozmanitosť projektov sociálnej inovácie z rôznych programov Interreg a niektoré z nich spoznať o niečo lepšie – diskutovať o koncepcii sociálnych inovácií na pozadí súčasných a budúcich programov územnej spolupráce – prejsť do hĺbky k trom konkrétnym otázkam (sociálna inovácia v kontexte Stratégie EÚ pre región Baltského mora, meranie vplyvu projektov sociálnej inovácie a medziodvetvová spolupráca v oblasti sociálnej inovácie.

Boli by sme radi, keby sa mnohí z vás napriek krátkej dobe pripojili ku konferencii! Túto pozvánku rozdajte svojim projektovým partnerom a kolegom, ktorí by mohli mať záujem!

Jedna konkrétna požiadavka: pre workshop 3, ktorý sa zameriava na medzisektorovú spoluprácu v oblasti sociálnych inovácií, by sme chceli mať dva alebo tri projekty Interreg, ktoré predstavia krátku prezentáciu ich skúseností s prácou naprieč sektormi. To, čo máme na mysli, znamená spájanie verejných, súkromných a tretích strán, ale tiež pôsobenie mimo sociálneho sektoru v iných oblastiach, v ktorých môžu mať sociálne inovácie dopad (napr. obehové hospodárstvo, energetická účinnosť …). Jeden projekt (Healthy Boost) už máme, ale stále hľadáme jeden alebo dva ďalšie. Máte pocit, že je to téma, ku ktorej by ste mohli prispieť vy a váš projekt Interreg? Prezentácie, ako aj nasledujúca diskusia by sa mali zamerať na bariéry a faktory úspechu medzisektorovej spolupráce v oblasti sociálnych inovácií. Ak by ste boli ochotní poskytnúť 7-8 minútovú prezentáciu, kontaktujte nás prosím! Tešíme sa na vaše odpovede a registrácie na konferenciu!

Program

Registrácia

Zdroj: REM Consult, zverejnené: 3.12.2020, autor: rpa

Pridať do Google Calendar