Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár zameraný na podporu integrity a dôvery vo výskume: Úvod do otvoreného recenzného hodnotenia


Začiatok: 12. 09. 2023 10:00

Koniec: 12. 09. 2023 11:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: F.O.R.M.

Miesto konania: Webinár
Organizácia F.O.R.M. organizuje dňa 12. septembra 2023 webinár zameraný na podporu integrity a dôvery vo výskume. Webinár sa bude konkrétne venovať otvorenému recenznému hodnoteniu vedeckých prác.

Zdroj: forumforopen.org

Recenzné hodnotenie vedeckých prác

Recenzné hodnotenie vedeckých prác je neoddeliteľnou súčasťou rozvoja kvalitného a dôveryhodného výskumu. Je prítomné v celom procese výskumu, od posudzovania žiadostí o grant až po recenzovanie vedeckého výskumu určeného na publikovanie. Stále sa však väčšinou vykonáva anonymne, pričom do identity a názorov je zasvätených len niekoľko vybraných ľudí. S prechodom na otvorenejšie a transparentnejšie postupy v celom systéme výskumu, prijali viacerí vydavatelia otvorenejšie prvky aj v procese odborného recenzného hodnotenia. To sa môže líšiť od vydavateľa k vydavateľovi, avšak snahou je sprístupniť recenzné správy a identity recenzentov, aby bol proces recenzného hodnotenia vnímaný ako zodpovedný a dôveryhodný.

Zdroj: forumforopen.org

Webinár organizácie F.O.R.M. poskytne úvod a predstaví rôzne spôsoby otvoreného recenzného hodnotenia. Rovnako sa na webinári budú diskutovať výzvy, hodnoty a príležitosti, ktoré otvorené recenzné hodnotenie môže priniesť autorom, recenzentom a celému výskumnému ekosystému.

Účel webinára

Zámerom webinára je poskytnúť účastníkom:

  • Dôkladné pochopenie toho, čo je otvorené recenzné hodnotenie a aké výzvy rieši.
  • Poskytnúť príklady, ako sa dnes recenzné hodnotenie používa v akademickom publikovaní.
  • Poznatky o tom, čo by mali autori vedeckých prác a recenzenti zvážiť pred samotným recenzným hodnotením.
  • Vedomosti o možnostiach a hodnotách, ktoré môže otvorené recenzné hodnotenie priniesť.

Zameranie webinára

Podujatie je predovšetkým určené pre výskumníkov, recenzentov, vedeckých manažérov a administratívnych pracovníkov, tvorcov politík, zamestnancov knižníc, obhajcov otvorenej vedy a pre všetkých, ktorí majú záujem spoznať princípy otvoreného recenzného hodnotenia vedeckých prác.

Podujatie sa uskutoční 12. septembra 2023 v čase od 11:00 do 12:00.

Zdroj: forumforopen.org; zverejnené: 21.8.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar