Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár: Rozvoj nových komponentov EOSC-Core pre FAIR Open Science ekosystém


Začiatok: 14. 10. 2022 11:00

Koniec: 14. 10. 2022 12:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIRCORE4EOSC

Miesto konania: Webinár
V rámci projektu FAIRCORE4EOSC, ktorý je súčasťou programu Horizont Európa, sa bude pracovať na prípadových štúdiách pre jednotlivé oblasti a širšiu komunitu otvorenej vedy s cieľom vyvinúť a realizovať deväť nových komponentov pre Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC).

Webinar: Developing new EOSC-Core components for a FAIRer Open Science ecosystem
Zdroj: faircore4eosc.eu

Využitím existujúcich technológií a služieb nové komponenty EOSC-Core zlepšia dohľadateľnosť a interoperabilitu väčšieho množstva výstupov výskumu, čím prispejú k dlhodobej vízii webu FAIR dát.

Deväť komponentov projektu FAIRCORE4EOSC

Prípadové štúdie, ktoré budú v rámci projektu FAIRCORE4EOSC viesť rozvoj a testovanie nových komponentov.

Zameranie webináru

Tento prvý oficiálny webinár sa bude venovať celkovým cieľom projektu a jeho technickému rámcu. Súčasťou webináru bude panel s odborníkmi z rôznych oblastí otvorenej vedy, s cieľom rozobrať potenciálny vplyv a kľúčové výzvy v rámci otvorenej vedy.

Návrh programu

  • 11:00 –  Privítanie a úvod do projektu FAIRCORE4EOSC  – Tommi Suominen, koordinátor projektu
  • 11:10 – Technický rámec a kontext projektu FAIRCORE4EOSC – Mark van de Sanden, technická riadiaca skupina
  • 11:25 – Interaktívny prieskum s publikom
  • 11:30 – Panelová diskusia: spoluvytváranie a zlepšovanie EOSC-Core v rozširujúcom sa ekosystéme otvorenej vedy
  • 11:55 – Zhrnutie a ukončenie, Tommi Suominen, koordinátor projektu

Zdroj: faircore4eosc.eu, zverejnené: 26.9.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar