Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Webinár projektu FAIR-EASE: Prvé kroky pre integrované použitie environmentálnych dát


Začiatok: 06. 04. 2023 13:00

Koniec: 06. 04. 2023 14:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: FAIR-EASE

Miesto konania: Webinár
Projekt FAIR-EASE organizuje 6. apríla v čase od 13:00 – 14:00 webinár, ktorý predstaví účastníkom samotný projekt a oboznámi ich, ako spravovať a používať environmentálne dáta.

Zdroj: fairease.eu

Vo svete badáme, že  všetky spoločenské a vedecké výzvy sú navzájom prepojené. Je preto potrebné začať multidisciplinárne iniciatívy a projekty, aby vedci z rôznych oblastí mohli spolupracovať. Na realizáciu multidisciplinárnych projektov je nevyhnutné vytvoriť vzájomné prepojenia medzi metadátovými štandardmi, ktoré umožnia zosúladenie dát určených pre rôzne oblasti. Práve na vzájomné prepojenia dát sa zameriava projekt FAIR-EASE.

Konkrétne sa projekt FAIR-EASE zameriava na prepojenie vied zameraných na štúdium Zeme a životného prostredia. Tieto vedy si vyžadujú veľký objem dát zo satelitných zdrojov,  pozorovaní na konkrétnom mieste, modelov a dokonca aj omických experimentov. Oblasti systému Zeme sú vzájomne prepojené, ale súčasná digitálna architektúra je založená v podstate na distribuovaných a od domény závislých dátových úložiskách, čo vyvoláva ťažkosti pri integrovanom využívaní všetkých environmentálnych dát. To vytvára prekážky pre viaceré štúdie s veľkým spoločenským dosahom, ako sú zmena klímy, poľnohospodárstvo, potraviny, bezpečnosť a zdravie ľudí.

Zameranie webináru

Na webinári bude projekt FAIR-EASE prezentovať distribuované a integrované služby, ktoré slúžia na pozorovania a modelovanie systému Zeme, životného prostredia a biodiverzity. Tieto služby boli vyvíjané v úzkej spolupráci s komunitou používateľov, Európskym cloudom pre otvorenú vedu (EOSC) a s výskumnými infraštruktúrami.

Zámerom podujatia je zdieľať služby, vízie a zámery projektu s vedeckou komunitou a zároveň získať aj konštruktívnu spätnú väzbu.

Pre koho je webinár určený

Podujatie je určené pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o systémy pozorovania Zeme, či environmentálne dáta a mali by záujem sa dozvedieť viac o prístupe a integrácií týchto dát naprieč rôznymi odbormi.

Podujatie je konkrétne určené pre:

 • Zástupcov výskumnej a akademickej obce, ktorí majú záujem zistiť potenciálne výsledky integrácie multidisciplinárnych dát do svojho výskumu;
 • Tvorcov politík na európskej, vnútroštátnej a aj miestnej úrovni, ktorí hľadajú integrované dáta z rôznych oblastí na podporu rozhodovania;
 • Členov komunity EOSC, ktorí chcú vedieť viac o tom, ako projekt FAIR-EASE prispieva do rozvoja FAIR služieb a dát;
 • Poskytovateľov dát o Zemi a životnom prostredí, ktorí chcú zistiť, ako podporiť ďalšie využívanie svojich dáta;
 • Širokú verejnosť so záujmom o systémy Zeme a environmentálne dáta.

Program

 • 13:00 – 13:05: Privítanie
 • 13:05 – 13:10: Predstavenie projektu FAIR-EASE – Alessandro Rizzo (IRD/DATA-TERRA)
 • 13:10 – 13:20: The Mythical Data Lake – Marc Portier (VLIZ)
 • 13:20 – 13:40: Prípadové štúdiá a oblasti záujmu – Maria Luisa Chiusano (University of Naples Federico II)
 • 13:40 – 13:50: Infraštruktúrne služby pre environmentálne dáta
 • 13:50 – 14:00: Q&A, zakončenie

Zdroj: fairease.eu; zverejnené: 20.03.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar