Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Seminár projektu FAIR-IMPACT zameraný na správu sémantických artefaktov


Začiatok: 28. 09. 2023 16:30

Koniec: 28. 09. 2023 18:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: FAIR-IMPACT

Miesto konania: Workshop

Štát: Taliansko
Dňa 28. septembra 2023 sa hybridnou formou uskutoční seminár projektu FAIR-IMPACT, ktorý sa bude venovať správe sémantických artefaktov.

Zdroj: fair-impact.eu

Definovanie postupov na správu sémantických objektov

Cieľom seminára je v spolupráci s komunitami a inštitúciami, ktoré sú odborníkmi v oblasti sémantických artefaktov (SA) a spracovania ontológií, spoločne definovať najlepšie postupy na správu týchto sémantických objektov počas ich celého cyklu.

Zatiaľ čo technológie a štandardy sémantického webu boli vytvorené s cieľom prepojiť a pridať zmysluplnosť dátovým úložiskám a vytvoriť sieť dát, rôzne komunity používajú rôzne nástroje a modely reprezentácie pre svoje sémantické artefakty. Navyše, niektoré komunity nemajú dohodnuté štandardy a stratégie na preklenutie tejto medzery, čo zdôrazňuje obmedzený prístup len do komunity, v rámci ktorej boli vyvinuté.

Zopakovaním základných krokov správy sémantických objektov podľa ich životného cyklu by bolo možné vypracovať komplexný zoznam na dosiahnutie interoperability, integrácie a ich mapovania s cieľom zlepšiť ich opakované použitie medzi organizáciami alebo komunitou používateľov.

Ciele seminára

Hlavným cieľom tohto hybridného seminára je preskúmať všeobecné prístupy uplatňované v rôznych vedeckých oblastiach. Rovnako je cieľom spoločne definovať v rámci rôznych komunít počiatočné požiadavky na vývoj užitočných modelov riadenia sémantických artefaktov.

Výsledok výskumu bude podkladom pre dokumentáciu „Správa o modeloch riadenia sémantických artefaktov a disciplinárnych prístupov na začlenenie do EOSC”, ktorú pripravuje projekt FAIR-IMPACT.

Predstavenie plánu

Prostredníctvom súboru hlavných otázok prednášajúci v krátkosti predstavia prístupy k riadeniu ontológií a sémantických artefaktov v ich komunite. Cieľom seminára bude najmä zodpovedať otázky týkajúce sa:

  • používania sémantických artefaktov alebo ontológie;
  • konkrétnych činností alebo procesov ich realizácie;
  • vybraných nástrojov alebo metód;
  • zainteresovaných strán zapojených do návrhu aktíva v rámci svojej komunity.

Po prezentáciách bude nasledovať spoločná diskusia o riadení sémantických artefaktov vrátane metodík a akčných nástrojov na podporu pracovných postupov riadenia.

Zdroj: fair-impact.eu; zverejnené: 4.8.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar