Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Projekt SSHOC organizuje prvé otvorené stretnutie


Začiatok: 24. 04. 2023 14:00

Koniec: 24. 04. 2023 17:00

Organizátor: SSHOC
Od ukončenia projektu SSHOC (Social Sciences & Humanities Open Cloud) v apríli 2022 pracuje Správna rada SSHOC intenzívne na vytvorení riadiacej štruktúry klastra a na tom, aby mohol aj v budúcnosti slúžiť komunite venujúcej sa sociálnym a humanitným vedám. Odvtedy do Správnej rady pribudli noví členovia a bol stanovený dátum prvého zasadnutia otvoreného klastra SSH!

Zdroj: sshopencloud.eu

O projekte

Zdroj: sshopencloud.eu

Social Sciences & Humanities Open Cloud (SSHOC) je projekt financovaný rámcovým programom Horizont EÚ 2020 a združuje 20 partnerských organizácií a 27 pridružených partnerov pri rozvoji oblasti sociálnych a humanitných vied v rámci Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC).

Medzi partnerov SSHOC patria rozvíjajúce sa aj plne etablované európske výskumné infraštruktúry z oblasti spoločenských a humanitných vied a združenie európskych výskumných knižníc (LIBER). Vzájomne disponujú odbornými znalosťami v celom dátovom cykle od tvorby a organizovania až po optimálne opakované použitie, odbornú prípravu a propagáciu.

S cieľom podporiť synergie a iniciatívy otvorenej vedy medzi jednotlivými disciplínami a urýchliť interdisciplinárny výskum a spoluprácu, boli dátové infraštruktúry projektu podporované nástrojmi a školeniami, ktoré umožnili vedcom a výskumníkom pristupovať k dátam, spracovávať ich, analyzovať, obohacovať a porovnávať naprieč hranicami jednotlivých repozitárov, či inštitúcií.

Stretnutie

Správna rada SSHOC oznámila organizovanie prvého otvoreného klastra SSH dňa 24. apríla 2023 od 14.00 do 17.00 hod.. Zhromaždenie sa bude konať online prostredníctvom služby Zoom.

Toto prvé zhromaždenie bude otvorené pre všetkých záujemcov a bude dobrou príležitosťou na diskusiu o ďalších krokoch dohodnutých v rámci Správnej rady a o spôsoboch zapojenia sa do klastra SSHOC a posilnenia komunity v oblasti sociálnych a humanitných vied v Európe.

Zdroj: sshopencloud.eu; zverejnené: 24.03.2023; autor: onz

Pridať do Google Calendar