Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na prednášku „Tumor-associated Macrophages: re-education with Lipid Nanoparticles to avoid Liver Metastasis in PDAC“


Začiatok: 05. 10. 2022 14:00

Koniec: 05. 10. 2022 16:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: Biomedicínske centrum SAV

Miesto konania: Prednáška
Prednáška Biomedicínskeho centra SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i. pozýva na prednášku Dr. Bruna Sainza, Jr., Ph.D. s názvom “Tumor-associated Macrophages: re-education with Lipid Nanoparticles to avoid Liver Metastasis in PDAC”, ktorá sa koná v rámci cyklu prednášok a kurzov organizovaných projektom VISION (Stratégie na posilnenie vedeckej excelentnosti a inovačnej kapacity pre včasnú diagnostiku nádorov tráviaceho traktu / Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer).

Dr. Bruno Sainz, Jr., Ph.D., je vedúcim skupiny Cancer Stem Cells and Fibroinflamatory Microenvironment, Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” CSIC-UAM, Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS), Madrid, Spain.

Dr. Bruno Sainz v súčasnosti vedie Cancer Stem Cells and Tumor Microenvironment group at the Ramón y Cajal Institute for Health Research, Madrid, Spain. Jeho výskumný tím sa venuje základnému, ako aj translačnému onkologickému výskumu, synergicky kombinuje poznatky zo štúdií o biológii myších a ľudských nádorových kmeňových bunkách (CSC), vrátane ich in vivo mikroprostredia, s cieľom zlepšiť naše poznatky o regulačných mechanizmoch CSC. Skupina používa najmodernejšie systémy in vitro (primárne kultúry PDAC) a in vivo (xenografty odvodené od pacienta a geneticky modifikované myšie modely) spolu s najmodernejšími technológiami, ako je akustická prietoková cytometria, na lepšie pochopenie úlohy CSC v onkogenéze.

Termín prednášky je dňa 5. októbra 2022 o 14.00.

Prednáška sa bude konať online. Registráciu, ako aj viac informácií, nájdete na webovej stránke projektu VISION.

Záujemca dostane na mail prihlasovací kód.

Projekt VISION je podporený z programu Európskej únie pre výskum a inovácie Horizont 2020, číslo grantu 857381.

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 29. 9. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar