Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Pozvánka na 5. strategický seminár o pokročilých materiáloch


Začiatok: 19. 06. 2024 09:00

Koniec: 19. 06. 2024 13:00

Typ podujatia: Seminár

Organizátor: SAV

Miesto konania: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 6319/9, 845 13 Bratislava

Štát: Slovensko
Strategický seminár o pokročilých materiáloch. Zdroj: https://www.sav.sk/

 

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV predstaví verejnosti stratégiu, ktorú prijala Európska komisia vo februári 2024 – Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle. Stane sa tak na 5. strategickom seminári, ktorý organizuje Spoločnosť pre nové materiály a technológie. Táto stratégia má za cieľ zosúladiť priority výskumu a inovácií a investícií naprieč EÚ a zabezpečiť vedúce postavenie Európy v tejto kľúčovej oblasti.

Pokročilé materiály sú kľúčové pre udržanie konkurencieschopnosti Európy v oblasti špičkového materiálového výskumu. Očakáva sa, že v nasledujúcich rokoch sa dopyt po pokročilých materiáloch výrazne zvýši, a to najmä v oblastiach ako výroba obnoviteľnej energie, stavebníctvo, doprava a elektronika.

Pre nárast dopytu bude zásadný efektívny prechod na zelenú a digitálnu ekonomiku a zabezpečenie plynulého prechodu od konceptu k finálnemu produktu. Tieto materiály sú kľúčové pre odolnosť a strategickú autonómiu EÚ a sú zaradené medzi desať kritických technologických oblastí pre hospodársku bezpečnosť Únie.

Na seminári vystúpia odborníci, vedci a významní zástupcovia Európskej komisie, Úradu vlády SR a Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Názov: 5. strategický seminár SNMT – Pokročilé materiály pre vedúce postavenie v priemysle

Organizátor: Spoločnosť pre nové materiály a technológie – SNMT, Dúbravská cesta 9/6319, 845 13 Bratislava

Termín konania: 19. júna 2024 o 9:00.

Miesto konania: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 6319/9, 845 13 Bratislava

Organizátorom podujatia je Spoločnosť pre nové materiály a technológie (SNMT), ktorá sa zameriava na podporu spolupráce medzi akademickou sférou, univerzitami a priemyslom. Hlavným poslaním spoločnosti je poskytovanie aktuálnych informácií v oblasti vedy a techniky s dôrazom na nové materiály a technológie, ich uplatnenie vo výrobnej praxi, možnostiach financovania a tvorby stratégií. SNMT je členom Federation of European Materials Societies (FEMS).

 

Program seminára. Zdroj: https://www.sav.sk

 

Viac podrobností k diskutovanej téme môžete nájsť na:

https://www.ami2030.eu/

Implementation of the actions

Infografika

Tlačová správa

 

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 17.6.2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar