Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

POZOR ZMENA TERMÍNU: Konferencia ECO & ENERGY Innovation – Košice


Začiatok: 30. 03. 2020 09:00

Koniec: 31. 03. 2020 16:00

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: Národný energetický klaster

Miesto konania: Konferencia

Štát: Slovensko
Národný energetický klaster v spolupráci s odborným garantom Technickou Univerzitou v Košiciach organizuje pilotnú konferenciu s medzinárodnou účasťou pre nové impulzy v inováciách ECO & ENERGY Innovation, ktorá sa uskutoční v novom termíne 30. – 31. marca 2020 v Hoteli Gloria Palac, v centre mesta Košice.

Konferencia nadväzuje na dlhoročnú sériu podujatí ENERGOFUTURA a prioritne sa zaoberá riešeniami inovácií a startapovými prístupmi v oblasti priemyslu a stavebníctva s dopadmi na energetiku a ekológiu.

ECO & ENERGY Innovation je novým moderným prezentačným a implementačným nástrojom výmeny aktuálnych a najmodernejších vedomostí a skúseností podnikov, univerzít, agentúr, komôr samospráv regiónov, miest i obcí, ministerstiev, ako aj inštitúcií v oblasti intenzifikácie slovenskej inovačnej kapacity v súčasnom globálnom prostredí. Organizátori účelne nadväzujú na dlhoročné výsledky a skúsenosti a najmä vynikajúci ohlas odbornej verejnosti zo série už usporiadaných konferencií Energofutura ( od roku 2009 ) a teraz sa viac zameriavajú nielen na technické, technologické a procesné riešenia z aspektu energetického priemyslu, ekológie, stavebníctva a priemyselných investícií, ale ide tu o nový prístup a to klásť dôraz na samotné systémové riešenia a moderné inovačné postupy a techniky pri samotnej tvorbe týchto produkcií v priemysle.

Cieľom je, aby sa táto konferencia stala lídrom inovačnej bázy vedomostí tejto oblasti, jedinečnou príležitosťou a udalosťou pre širokú diskusiu a výmenu vedomostí a skúseností odborníkov a zástupcov priemyslu i vzdelávania na Slovensku.

Nosnými témami pre verejnosť sú najmä nová inovačná politika SR a novinky v energetickej politike EU, V4 a SR; Projekty a prístupy v riešení konvenčných a obnoviteľných energetických zdrojov; Revitalizácie a rekultivácie i rekonštrukcie stavieb a systémov z aspektu energetických a ekologických pravidiel; Plánovanie a projektovanie nových investičných celkov na báze environmentálnych kritérií a Progresívne modulárne procesy zavádzania inovácií do súvisiacich priemyselných odvetví, ako aj práve aktuálne Diagnostikovanie inovačnej kapacity a dimenzie malých a stredných podnikov, ako aj budovanej sféry moderných klastrových zoskupení. Konferencia predstaví aj prvýkrát v EÚ vytvárané nové filozofie a prístupy v riešení inovácií a ukáže výsledky inovácií u vybraných firiem. Súčasťou programu bude i spoločná exkurzia do Kulturparku v Košiciach na prehliadku interaktívnej výstavy – Steelpark vedy a výskumu, ako aj vlastná sprievodná výstava produktov priemyselných organizácií a inštitúcií, a samozrejme aj príjemný spoločenský večer pre výmenu informácií a nadväzovanie spolupráce.

Viac informácii k podujatiu:

Prvotná informácia (Pozor platí zmena termínu! 30.-31.3.2020)

Prihlasovací formulár (Pozor platí zmena termínu! 30.-31.3.2020)

Pokyny pre publikovanie v registrovanom karentovanom zborníku (Pozor platí zmena termínu! 30.-31.3.2020)

Organizátor konferencie: Národný energetický klaster NEK

Odborný garant konferencie: Technická univerzita v Košiciach
Registrácia na adrese: konferencia.nek@gmail.com

Kontakty na organizátora: info@nek.sk; Ing. Tomáš Novotný, Ph.D., MBA, tel.: 00421 910 961 141, respektíve projektového manažéra konferencie: Ing. Ján Marcin, MBA, tel. 00421 905 615 509

Pridať do Google Calendar