Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Panelová diskusia – hodnotenie kvality vedy


Začiatok: 25. 05. 2021 15:00

Koniec: 25. 05. 2021 17:00

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: Slovenská ekonomická spoločnosť

Miesto konania: Diskusia
Slovenská ekonomická spoločnosť (SEA) organizuje 25. mája 2021 o 15:00 online panelovú diskusiu k problematike hodnotenia kvality vedy. Počet účastníkov bude limitovaný technickými možnosťami. Ak máte záujem zúčastniť sa podujatia, zaregistrujte sa.

Link na pripojenie vám bude zaslaný deň vopred.

May be an image of text that says "sea SLOVAK ECONOMIC ASSOCIATION Signatory of DORA Panelová diskusia hodnotenie kvality vedy 25.5.2021 o 15:00 Účastníci diskusie: Mgr. Jitka Dobbersteinová vedúca Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. Prorektor pre vedu, doktorandské štúdium a projektovú činnost UK, predseda APVV MUDr. RNDr. L'udovít Paulis, PhD. MPH. štátny tajomník MŠVVaŠ SR prof. lng. Robert Redhammer, CSc. predseda výkonnej rady SAAVŠ ng. Martin Srholec, Ph.D. zástupca riaditel'a pre vyskum na CERGE-EI, predseda hodnotiaceho panelu GAČR, člen Komisie pre hodnotenie vyskumnych organizácií (Rada pre vyskum, vývoj a inovácie). Moderuje: doc. lng. Eduard Baumöhl, PhD. predseda SEA"

Zdroj: SEA, zverejnené: 20. 5. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar