Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Košická vedecká kaviareň s Františkom Simančíkom o zvyškovom teple


Začiatok: 12. 12. 2023 18:00

Koniec: 12. 12. 2023 20:00

Typ podujatia: Prednáška

Organizátor: Neurobiologický ústav SAV

Miesto konania: Prednáška
Košická vedecká kaviareň. Zdroj: https://www.sav.sk

Organizátori košickej vedeckej kaviarne pozývajú na decembrovú prednášku, ktorá bude v utorok 12. decembra 2023 o 18:00 v Kine Úsmev v Košiciach. S prednáškou Zvyškové teplo je nepochopiteľne zanedbávaný energetický poklad vystúpi František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

František Simančík nadviaže na predchádzajúcu prednášku, v ktorej sme sa venovali možnému vplyvu človeka na prebiehajúcu klimatickú zmenu a ľudským možnostiam, ako ju zmierňovať bez výrazných negatívnych dôsledkov na dosiahnutý civilizačný komfort.

V utorkovej prednáške sa vedec sústredí na zvyškové teplo, ktoré vzniká takmer pri všetkých ľudských činnostiach pri konverzii energie na užitočnú formu, najmä pri výrobe elektriny, v doprave a priemyselnej výrobe. Toto teplo považujeme za neželaný, ale nutný vedľajší produkt, nepripisujeme mu patričnú hodnotu a väčšinou ho bez úžitku vypúšťame do okolia. Ak na to použijeme aktívne chladenie, spotrebujeme navyše ďalšiu energiu.

Na Slovensku len pri výrobe elektriny, v priemysle a doprave bez akéhokoľvek využitia vyhodíme viac ako 100 TWh zvyškového tepla. Zarážajúce je, že napriek tomu, že toto teplo máme zadarmo k dispozícii, ignorujeme ho, nevyužívame, ale napriek tomu sa v zime obávame nedostatku plynu na vykurovanie domácností a jeho vysokej ceny.

Hoci tepla máme k dispozícii dosť, spaľovaním plynu a často, žiaľ, aj nekvalitného tuhého paliva si doma ďalšie teplo na kúrenie vyrábame. Slovenské domácnosti ročne spotrebujú približne 20 TWh, z toho asi štvrtina sa vyrobí spaľovaním tuhého paliva.

Ak by sa nám podarilo zo zvyškového priemyselného tepla zachytiť a na kúrenie použiť len pätinu, už by sme na Slovensku žiadne teplo na kúrenie vyrábať nemuseli. Ušetrila by sa tak drahá energetická surovina, ktorú musíme dovážať a súčasne odstránili emisie, ktoré najmä v prípade kúrenia tuhým palivom výrazne zaťažujú naše mestá a dediny. Ušetrený objem CO2 by bol dokonca väčší, ako keby sme úplne odstavili celú osobnú dopravu.

Pritom je to už dnes technicky a dokonca aj ekonomicky možné. Ako na to, ukážeme v prednáške, v ktorej predstavíme výsledky práve ukončeného projektu, ktorý sa uvedenej problematike venoval.

Viac informácií:

http://www.vedeckakaviaren.sk

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 11. 12. 2023, autor: rpa

Pridať do Google Calendar