Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Konferencia Digitálna éra vzdelávania 2022


Začiatok: 10. 02. 2022 09:00

Koniec: 10. 02. 2022 17:00

Organizátor: Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave
Konferencia Digitálna éra vzdelávania 2022. Zdroj: https://uniba.sk

Radi by sme Vás touto cestou pozvali na konferenciu, na ktorú ste srdečne vítaní. Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou 10. februára 2022 o 9:00, resp. v súlade aktuálnymi protiepidemiologickými opatreniami.  

V rámci podujatia sa pokúsime prediskutovať možnosti, ako zintenzívniť elektronizáciu vzdelávania, pričom pripravený program ponúka aj riešenia pre uspokojenie názorov širokého spektra poslucháčov. Súčasťou konferencie budú zvučné mená firiem, ako napríklad Microsoft, Huawei, Cisco a ďalšie.

Záštitu nad podujatím prevzal dekan Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Odborní garanti podujatia sú Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum a BPUGTM SLOVENSKO. 

Účastníci sú povinní vopred sa registrovať na stránke bpug.sk   

Registrácia na podujatie: Registrácia 

V prípade, že podujatie bude prebiehať online formou, každý účastník obdrží prístup do virtuálnej miestnosti. 

Zdroj: https://uniba.sk, zverejnené: 2. 2. 2022, autor: rpa

Pridať do Google Calendar