Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

International Brokerage Event Horizon 2020 for the Circular Economy & Transforming Industry (#CETI_H2020)


Začiatok: 09. 10. 2019 09:00

Koniec: 09. 10. 2019 17:00

Typ podujatia: Brockerage event

Organizátor: NCPs CaRE & NMP Team

Miesto konania: Brockerage event

Štát: Poľsko
Národné kontaktné body pre oblasť ochrany klímy, životného prostredia a nanotechnológií (NCPs CaRE a NMP Team) organizujú medzinárodnú partnerskú burzu nápadov  “Horizon 2020 for the Circular Economy and Transforming Industry (#CETI_H2020)”, ktorá sa uskutoční 9. októbra 2019 vo Varšave.  Podujatie nadväzuje na úspešné stretnutia potenciálnych partnerov v kolaboratívnych projektoch programu Horizont 2020 v Mníchove a Birminghame, ktoré sa konali v rokoch 2017 a 2018.

The #CETI_H2020 Brokerage Event:

  • ponúka jedinečné možnosti pre získanie partnerov do kolaboratívnych projektov H2020;
  • podujatie bude zamerané na témy v oblasti cirkulárnej ekonomiky a transformácie priemyslu, ktoré budú otvorené na predkladanie projektových návrhov už na jeseň roku 2019;
  • podujatie si dáva za cieľ aktívne podporiť vedecké partnerstvá a budúce synergie medzi účastníkmi, ktorí majú na organizovaných bilaterálnych stretnutiach jedinečnú príležitosť predstaviť potenciálnym partnerom svoje projektové zámery.

Zdroj: NCP CaRE, zverejnené 28.6.2019, mit

Pridať do Google Calendar