Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

InnoTalks #5: Ako pomáha startupom Enterprise Europe Network?


Začiatok: 22. 02. 2024 15:00

Koniec: 22. 02. 2024 16:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: BIC Bratislava

Miesto konania: online

Štát: Slovensko

Odkaz: https://innonews.blog/2024/02/07/innotalks-5-ako-pomaha-startupom-enterprise-europe-network-22-2-2024-online/
 

Pozývame vás na ďalší diel z cyklu debát o technologických startupoch a ich financovaní, tentokrát na tému podpory startupov prostredníctvom najväčšej siete na podporu internacionalizácie a inovácií – Enterprise Europe Network (EEN). Tento interaktívny webinár ponúka jedinečnú príležitosť pre startupy a inovatívne firmy, ktoré chcú expandovať a využiť možnosti, ktoré ponúka EEN ponúka pre rozvoj inovácií a medzinárodnej spolupráce. Pripojte sa online 22. februára 2024, od 15:00 do 16:00.

Zaregistrujte sa na podujatie (bezplatne)

Zistite, ako môžete využiť rozsiahle siete, expertné poradenstvo a špecifické služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tejto celosvetovej platformy. Skúsení profesionáli v oblasti podpory startupov, vás prevedú cez širokú škálu nástrojov a zdrojov, ktoré vám môžu pomôcť pri získavaní financovania, vybudovaní medzinárodných partnerstiev a efektívnom využívaní inovačných grantov EÚ.

Enterprise Europe Network (EEN) je najväčšia sieť na svete na podporu malých a stredných podnikov (MSP) s medzinárodnými ambíciami. Táto sieť je financovaná Európskou úniou a vznikla v roku 2008. Jej hlavným cieľom je pomôcť MSP inovovať a rásť na medzinárodnej úrovni.

Poskytuje širokú škálu bezplatných služieb vrátane poradenstva týkajúceho sa európskeho práva a noriem, prístupu k financovaniu, medzinárodných partnerstiev a možností inovácií. Sieť kombinuje znalosti a zdroje takmer 600 partnerských organizácií vo viac ako 60 krajinách, čo z nej robí kľúčového hráča v podpore MSP a startupov.

EEN tiež zjednodušuje prístup MSP k financovaniu z programov EÚ, ako je napríklad Horizont Európa, a poskytuje prispôsobené služby, ako je analýza inovačných kapacít a pomoc pri návrhu projektov. Svojim členom ponúka možnosti networkingových udalostí, obchodných stretnutí a workshopov, ktoré pomáhajú budovať strategické partnerstvá a rozširovať obchodné možnosti.

V tejto debate InnoTalks sa pozrieme na široké spektrum služieb EEN, ktoré môžu startupy využiť:

 • špecifické a na mieru šité poradenstvo
 • prístup k trhom vo vyše 60 krajinách
 • prístup ku grantovému a investičnému financovaniu
 • analýza a zlepšenie inovačných kapacít
 • transfer technológií
 • vytváranie medzinárodných partnerstiev v oblasti podnikania, inovácií a výskumných projektov
 • ochrana a využitie práv duševného vlastníctva
 • informácie o medzinárodných trhoch a obchodných príležitostiach

Tiež si v rámci stretnutia:

 • rekapitulujeme aktuálne možnosti podpory pre startupy
 • dáme priestor pre vaše otázky

V tomto vydaní InnoTalks sa s vami stretnú:

 • Monika VrbkováHead of Financing Entrepreneurship Support Team v JIC Brno. S viac ako 15-ročnou skúsenosťou v oblasti poskytovania poradenských služieb je aktívnou členkou niekoľkých európskych iniciatív podporujúcich inovácie a rast MSP. Podporuje startupy a zrelé podniky v medzinárodnom rozvoji prostredníctvom inovačných projektov financovaných EÚ v rámci programu Horizon Europe, najmä EIC Accelerator, kaskádové granty a Eurostars. Je kontaktnou osobou pre EIT Digital v Českej republike.
 • Ivan Filus – konzultant BIC Bratislava, slovenský národný kontaktný bod pre Európsku radu pre inovácie (EIC) a Európske inovačné ekosystémy (EIE), manažér slovenského zastúpenia siete Enterprise Europe Network a koordinátor aktivít EEN2EIC na Slovensku, spoluarchitekt inovačných ekosystémov v SR a finančných schém pre technologické firmy.

Ďalšie informácie:

InnoTalks vychádza aj s podporou:

 

Zdroj: https://innonews.blog, zverejnené: 7. 2. 2024, autor: rup

Pridať do Google Calendar