Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

How to use technology to tackle climate change?


Začiatok: 06. 10. 2021 18:00

Koniec: 06. 10. 2021 19:30

Typ podujatia: Diskusia

Organizátor: HubHub a CIVITTA SK

Miesto konania: Diskusia
6. októbra 2021 o 18:00 sa uskutoční diskusia na tému “Ako používať technológie na boj proti zmene klímy?”

Rastúca koncentrácia v skleníkových plynoch v dôsledku antropogénnych činností významne prispela ku škodlivým účinkom zmeny klímy. Klimatické zmeny narúšajú ekosystémy, biodiverzitu, potravinovú a vodnú bezpečnosť a budúcnosť života na našej planéte. Otázkou pre nás je, či ľudstvo dokáže zmeniť túto digitálnu revolúciu na opatrenia v oblasti klímy, a čo je najdôležitejšie, či to dokážeme, kým nie je neskoro.

Ako môžu technológie bojovať proti zmene klímy a aké sú najnovšie technologické riešenia, ktoré pomáhajú monitorovať, zmierňovať a prispôsobovať sa vplyvom zmeny klímy?

Odborníci zo spoločnosti Swiss Re a Databricks nás informujú viac o tom, prečo je uhlíková stopa v posledných rokoch stále obľúbenejšia vo finančnom sektore, ako spoločnosti začleňujúce Environmental Social & Governance (ESG) do svojich obchodných cieľov a čo stojí za 40-ročným výskumom spoločnosti Swiss Re o prírodných katastrofach.

Vystupujúci:

  • Lukáš Csoka, Swiss Re, Head Big Data Foundations,

  • Lasse Wallquist, Swiss Re, manažér rizika udržateľnosti,

  • Tomas Pohl, Swiss Re, odborník na dáta,

  • Alexandra Mysak, riaditeľka predaja, finančných služieb – Databricks.

Diskusia prebehne online na Facebooku HubHub Bratislava.

Zdroj: HubHub, zverejnené: 30. 9. 2021, autor: rpa

Pridať do Google Calendar