Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Horizont Európa pre začiatočníkov: podpora inovácií v pilieri Inovatívna Európa


Začiatok: 15. 02. 2022 13:00

Koniec: 15. 02. 2022 15:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: Webinár
V rámci série podujatí Horizont Európa pre začiatočníkov vás pozývame na webinár zameraný na predstavenie príležitostí, ktoré ponúka 3. pilier Inovatívna Európa v programe Horizont Európa. Podujatie organizuje Národná kancelária Horizontu v spolupráci so sieťou Enterprise Europe Network a je určené pre malé a stredné podniky, univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov priemyslu a inovačného ekosystému.

Podujatie sa uskutoční online 15. februára 2022 v čase 13:00 – 15:00 h.

Účastníkom predstavíme schémy Európskej rady pre inovácie (EIC) na podporu prelomového výskumu a inovácií, výzvy pre podpornú inovačnú infraštruktúru v rámci Európskych inovačných ekosystémov (EIE) či grantové možnosti Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT).

So svojimi skúsenosťami sa podelí úspešný riešiteľ projektu podporeného v rámci EIT Health. Odznejú aj aktuálne informácie o programe Eurostars 3 a možnostiach účasti v kaskádových výzvach projektov Horizont 2020, ktoré pokrývajú menšie granty s vyššou mierou úspešnosti.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia:

Predstavenie Národnej kancelárie Horizontu

Horizont Európa v kocke – základné pravidlá programu

Európska rada pre inovácie (EIC)

Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Program Eurostars 3

Kaskádové financovanie a podpora Enterprise EuropeNetwork

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Príklad úspešného projektu podporeného cez EIT Health

Pridať do Google Calendar