Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EU knowledge valorisation stakeholder event and surveys on draft codes of practice


Začiatok: 26. 10. 2023 09:00

Koniec: 26. 10. 2023 17:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: EK

Miesto konania: Fórum
GR R&I organizuje dňa 26. októbra 2023 v Bruseli podujatie pre všetky zainteresované strany s názvom “Making research results work for society”/ „Výsledky výskumu, aby fungovali pre spoločnosť“. Podujatie sa bude konať v budove Komisie COVE na Place Rogier 16, v Auditóriu na 25. poschodí. Prednášky je možné sledovať aj online.

Program podujatia

Viac podrobností a registráciu nájdete na nasledujúcom odkaze: Aby výsledky výskumu fungovali pre spoločnosť (europa.eu).

Podujatie je navrhnuté v spolupráci s rôznymi aktérmi v oblasti výskumu a inovácií. Bude to fórum na výmenu nápadov, postupov a praktických postrehov o faktoroch úspechu a výzvach týkajúcich sa valorizácie vedomostí. Súčasťou programu sú aj ceny za normalizáciu CEN-CENELEC.

Podujatie je súčasťou kampane na zvyšovanie povedomia o valorizácii vedomostí, ktorú spoluorganizuje EK s členskými štátmi. Cieľom kampane je zapojiť aktérov výskumu a inovácií, ktorí podporujú implementáciu odporúčania Rady o hlavných zásadách zhodnocovania znalostí a odporúčaní EK o Kódexe postupov pre správu duševného majetku a Kódexe postupov pre normalizáciu. Ďalej, pripravujú sa dva nové kódexy postupov v oblasti spolutvorby priemyslu a akademickej obce a zapojenia občanov. Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby do 20. októbra 2023 prispeli a vyplnili prieskumy o návrhoch kódexov postupov.

Viac podrobností je dostupných na stránke: Prispieť k vytvoreniu Kódexov postupov pre spolutvorbu priemyslu a akademickej obce a zapojenie občanov (europa.eu).

Zdroj: EK, 13.10.2023, kas

Pridať do Google Calendar