Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EU Industry Days High-level Conference 2019


Začiatok: 05. 02. 2019 09:30

Koniec: 05. 02. 2019 17:30

Typ podujatia: Konferencia

Organizátor: EK

Miesto konania: Konferencia

Štát: Belgicko
V poradí už tretia konferencia  EU Industry Days 2019, ktorú organizovala Európska komisia spolu s kľúčovými partnermi z priemyslu a predstavuje významný prvok v priemyselnej politike EÚ, sa uskutočnila 5.-6.2.2019 v Bruseli.

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, konferencia zahŕňala viaceré sekcie organizované rôznymi oddeleniami EK (DGs) a priemyselnými partnermi.

Príspevky významných predstaviteľov priemyslu mali za cieľ vplývať a inšpirovať budúce vedúce osobnosti v priemysle ako aj vyvolať celospoločenskú diskusiu na nižšie uvedené témy.

Pre rok 2019 to sú:

  • Priemysel a udržateľnosť rozvoja
  • Priemysel a globalizácia
    • Inovácie a digitalizácia

Podujatie sa intenzívne zaoberalo aj spoločenskými aspektami priemyselnej politiky EÚ a chcelo preukázať jej pozitívny vplyv na život občanov EÚ.

Súčasne poskytla EK spätnú väzbu – povedomie o nových trendoch a smerovaniach súčasnej spoločnosti.  

 

 

Európska komisia zverejnila záznamy webstreamov všetkých sekcií medzinárodnej konferencie EU Industry Days 2019, ktorá sa konala v Bruseli v dňoch 5. – 6. 2. 2019.

Pridať do Google Calendar