Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ESFRI RIs-EOSC Workshop: What does EOSC bring to RI users?


Začiatok: 25. 01. 2022 10:00

Koniec: 26. 01. 2022 15:00

Typ podujatia: Workshop

Organizátor: ESFRI, EOSC

Miesto konania: Workshop
Hlavným cieľom v poradí už tretieho workshopu ESFRI RIs-EOSC Workshop: What does EOSC bring to RI users? je prepojiť Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach (ESFRI), výskumné infraštruktúry ESFRI a zainteresované strany Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC) s cieľom lepšie pochopiť koncept EOSC, vrátane politík otvorenej vedy a politík „FAIR“.

ESFRI workshop

Podujatie sa zameria na súčasný stav Európskeho cloudu pre otvorenú vedu a na to, ako tematické výskumné infraštruktúry a klastre ESFRI zapadajú do rozvíjajúceho sa prostredia, vrátane partnerstva s novozaloženou asociáciou EOSC.

Hlavné témy:

  • prepojenie EOSC, ESFRI a špičkových výskumných infraštruktúr (VI)
  • pridaná hodnota EOSC pre komunity VI a koncových používateľov
  • čo prináša EOSC používateľom medzinárodných VI
  • spoluvytváranie vízie EOSC medzi poskytovateľmi a používateľmi

Bližšie informácie

Registrácia na podujatie

Zdroj: EOSC, 17.1.2022, mob

Pridať do Google Calendar