Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

EOSC Sympózium 2022


Začiatok: 14. 11. 2022 08:00

Koniec: 17. 11. 2022 14:00

Typ podujatia: Sympózium

Miesto konania: Sympózium
Minulý rok Rada Európy definovala konkrétne politické priority na roky 2022 – 2024 pre vytvorenie nového európskeho výskumného priestoru (ERA) ako „priestoru zameraného na výskumných pracovníkov, založeného na hodnotách, excelentnosti, ako aj na vplyve, v ktorom sú výskumní pracovníci, znalosti a technológie podporované a môžu sa voľne pohybovať”.

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) bol vyzdvihnutý ako kľúčový k uľahčeniu vytvorenia „skutočne fungujúceho vnútorného trhu so znalosťami” tým, že umožní otvorené zdieľanie znalostí a opakované použitie výstupov výskumu. Keďže je EOSC dátovým priestorom pre vedu, výskum a inovácie, napomáha uľahčiť realizáciu európskej dátovej stratégie.

Sympózium EOSC je hlavným výročným podujatím EOSC. Tento rok sa uskutoční v Prahe v Českej republike v dňoch 14. – 17. novembra 2022. Bude súčasťou podujatí českého predsedníctva Rady EÚ. Toto podujatie sa časovo zhoduje s druhým trojstranným podujatím EOSC, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2022.

EOSC Symposium 2022

Očakáva sa, že na sympóziu sa zúčastní viac ako 500 zainteresovaných strán z ministerstiev, tvorcov politík, výskumných organizácií, poskytovateľov služieb, výskumných infraštruktúr a výskumných komunít v Európe i mimo nej. Ich cieľom bude zamyslieť sa nad kľúčovými úspechmi a strategickými výzvami EOSC a určiť priority a konkrétne opatrenia na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni s cieľom urýchliť implementáciu EOSC.

Program

Program sympózia je dostupný na webovej stránke podujatia.

Programový výbor

Programový výbor sympózia EOSC tvoria zástupcovia:

  • Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre výskum a technický rozvoj a Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie)

  • Riadiaceho výboru EOSC

  • Asociácie EOSC

  • Projektu EOSC Future

Priame prenosy

V prípade, ak ste sa nestihli registrovať na hlavné výročné podujatie komunity EOSC, organizátori vytvorili možnosť sledovať plenárne zasadnutia online formou. Na sledovanie online prenosov nie je potrebné sa vopred registrovať. Plenárne zasadnutia budú vysielané online na domovskej stránke podujatia. Po skončení podujatia budú na domovskej stránke podujatia k dispozícií záznamy všetkých zasadnutí.

Zdroj: https://events.eoscfuture.eu/symposium2022/, zverejnené: 8.9.2022, autor: onz

Pridať do Google Calendar