Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Brokerage and Networking Event on Innovative technologies and materials for energy storage and conversion


Začiatok: 23. 10. 2019 11:30

Koniec: 23. 10. 2019 17:00

Typ podujatia: Brockerage event

Organizátor: SLORD, CZELO, LINO, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Miesto konania: Brockerage event

Štát: Belgicko
Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) so Styčnou kanceláriou ČR pre výskum a vývoj v Bruseli (CZELO) a Litvy (LINO) v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizujú 23. októbra 2019 kooperačnú burzu a partnerské stretnutia – Brokerage and networking event on innovative technologies and materials for energy storage and conversion (Inovatívne technológie a materiály pre uskladnenie a premenu energie), ktoré sa uskutočnia v priestoroch Stáleho zastúpenia Litvy pri EÚ v Bruseli (Rue Belliard 41-43, Brussels, Belgium).

Na
podujatí budú predstavené vybrané výzvy (topics) z pracovných programov
Programu H2020: Energy, NMBP & Cross-cutting activities.

Účastníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty a sľubné partnerstvá pre budúcu spoluprácu na kolaboratívnych projektoch v rámci posledných výziev Programu H2020. Zároveň všetci registrovaní účastníci dostanú priestor predstaviť svoje projektové zámery v rámci panela rýchlych 2,5 minútových prezentácií (pitch presentations). Predbežný program podujatia je už k dispozícii.

Registrácia bude sprístupnená do 16. októbra 2019. Počet účastníkov je limitovaný!

Registrácia: http://geform.tc.cz/LEIT_SC3_brokerage_Brussels%202019

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať priamo Moniku Bideau Repčíkovú zo SLORDu: monika.repcikova@cvtisr.sk

Pridať do Google Calendar