HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výskumné infraštruktúry v Horizonte Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Podujatia

 • Začiatok
  02.06.2021, 13:00
 • Koniec
  02.06.2021, 14:30
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu
 • Miesto konania
  online

Národná kancelária Horizontu vás pozýva na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka grantová schéma Výskumné infraštruktúry v programe Horizont Európa v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027).

Podujatie sa uskutoční online dňa 02.06.2021 v čase 13:00 14:30 h.

Na podujatí bude prezentovaný pracovný program pre oblasť Výskumné infraštruktúry a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022.

Vystúpi tiež príslušný národný delegát, ktorý predstaví priority na podporu výskumných infraštruktúrach na úrovni EÚ. Národná delegátka SR v Európskom strategickom fóre o výskumných infraštruktúrach (ESFRI) sa bude venovať prioritám na úrovni SR a predstaví kľúčový dokument Cestovnú mapu výskumných infraštruktúr na roky 2020 – 2030. Tiež vám priblížime, ako je možné získať prístup k európskym výskumným infraštruktúram.

Na webinár je potrebné sa vopred registrovať v dolnej časti pozvánky, a to najneskôr do 01.06.2021 do 14:00 h. Odkaz na pripojenie sa na podujatie vám bude zaslaný deň pred podujatím na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia:

ESFRI a predstavenie politických priorít na úrovni EÚ

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022), prehľad očakávaných výziev a tém

Cestovná mapa výskumných infraštruktúr (SK VI Roadmap 2020 – 2030), predstavenie priorít na národnej úrovni

Úloha výskumných infraštruktúr v ERA a prístup k európskym výskumným infraštruktúram

Rámcový program Horizont Európa na roky 2021-27

Kontaktná osoba: Monika Brečková – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 13.05.2021, mob