HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Národná konferencia o akademickej a výskumnej integrite

Podujatia

 • Začiatok
  01.10.2021, 09:00
 • Koniec
  01.10.2021, 13:00
 • Typ podujatia
  Konferencia
 • Organizátor
  CVTI SR, STU
 • Miesto konania
  Konferenčná miestnosť CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava
 • Štát
  Slovensko

Pozývame vás na Národnú konferenciu o akademickej a výskumnej integrite, ktorú organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Konferencia sa uskutoční 1. októbra 2021 v konferenčnej miestnosti CVTI SR v Bratislave.

V časoch, kedy je potreba vybudovať dôveru medzi vedou, spoločnosťou a tvorcami politík stále viac a viac dôležitejšia, je esenciálne, aby kultúra vedeckej integrity bola zavedená a v lepšom prípade upevňovaná vo všetkých organizáciách, ktoré majú čo do činenia s výskumnými aktivitami (výskumné ústavy, vysoké školy, grantové agentúry, ako aj súkromné výskumné inštitúcie).

Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať konferenciu, ktorá by mala prispieť k zabezpečeniu vedeckej integrity na Slovensku. Konferencia bude v hybridnej forme, to znamená, že zúčastniť sa konferencie je možné fyzicky alebo online. V oboch prípadoch je nutná registrácia. V prípade vašej fyzickej účasti na podujatí uveďte to prosím pri registrácii. Link na účasť online bude zaslaný najneskôr deň pred konaním konferencie.

Program konferencie

 • 9.00 – 9.15 OTVORENIE – Ján Kyselovič (Generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava) a Dr.h.c., prof.h.c., prof.Dr.Ing. Oliver Moravčík (rektor STU Bratislava)
 • 9.15 – 9.50 DEKLARÁCIA o upevnení kultúry vedeckej integrity na Slovensku – Soňa Ftáčniková (Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)
 • 9.50 – 10.30 Contract cheating – Tomáš Foltýnek (Masarykova univerzita, Brno)
 • 10.30 – 10.50 PRESTÁVKA
 • 10.50 – 11.30 Supervízia a mentorstvo ako príležitosť na vzdelávanie v oblasti akademickej a výskumnej integrity – Dušan Meško (Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin)
 • 11.30 – 12.00 Záleží na tom, kde publikovať? Príklad MDPI – Ľubica Lacinová (Slovenská akadémia vied, Bratislava)
 • 12.00 – 13.00 PANELOVÁ DISKUSIA

Kontaktná osoba: Soňa Ftáčniková , RNDr, PhD., email: sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Registrácia na konferenciu

Zdroj: CVTI SR, zverejnené: 27. 8. 2021