HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Misia Pôda s vami počíta! – Slovensko

Podujatia

 • Začiatok
  24.04.2023, 09:30
 • Koniec
  24.04.2023, 12:50
 • Typ podujatia
  Informačný deň
 • Organizátor
  NKH, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
 • Miesto konania
  CVTI SR
 • Štát
  SR

Misia EÚ Dohoda o pôde pre Európu vedie prechod k zdravej pôde prostredníctvom s cieľom zavedenia efektívnej siete 100 živých laboratórií a majákov a spoločného vytvárania poznatkov, testovania riešení a demonštrácie ich hodnoty v reálnych podmienkach.

V tomto kontexte organizuje Národná kancelária Horizontu so sídlom na CVTI SR v spolupráci s Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom a konzorciom projektu NATI00NS dňa 24. apríla 2023 od 9:30 hod. národné podujatie zamerané na angažovanosť v misii, regionálne potreby a podporu nadväzovania kontaktov, ale aj na predstavenie príležitostí na predloženie žiadostí v rámci otvorenej výzvy Misie Pôda.

Podujatie je určené výskumníkom, poľnohospodárom, lesníkom, zástupcom profesijných organizácií, poradcom, správcom a vlastníkom pôdy, územným plánovačom, potravinárskym spoločnostiam, spoločnostiam z oblasti biohospodárstva, spotrebiteľským združeniam, miestnym komunitám, pedagógom, kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu, občanom, mimovládnym organizáciám, ale aj zástupcom štátnym inštitúcií.

V prípade záujmu sa môžete zaregistrovať na online platforme na vyhľadávanie partnerov, kde sa môžete spojiť s potenciálnymi partnermi z rôznych krajín s cieľom vytvoriť živé laboratóriá a konzorciá.

Registrácia a program nájdete na stránke podujatiahttps://nati00ns.eu/events/misia-poda-s-vami-pocita-slovensko

https://nati00ns.eu/events/misia-poda-s-vami-pocita-slovensko

Zdroj: projekt NATI00NS, 17.4.2023, nah