HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Medzinárodná súťaž výskumných marketingových nápadov Nemeckej výskumnej nadácie

Podujatia

RiG DFG_Logo Ideenwettbewerb 2020_horizontal

V rámci iniciatívy „Research in Germany“ financovanej Spolkovým ministerstvom školstva a výskumu (BMBF) organizuje Nemecká výskumná nadácia (DFG) už po piatykrát medzinárodnú súťaž výskumných marketingových nápadov.                                                                             

Súťaž nápadov je zameraná na univerzity, odborné vysoké školy,vysoké školy aplikovaných vied a neuniverzitné výskumné inštitúcie, ktoré chcú rozšíriť svoje medzinárodné pôsobenie a vytváranie sietí v kontexte snáh o internacionalizáciu.                                                                     

Vítané sú nápady, ktoré výnimočným spôsobom a zreteľne na medzinárodnej úrovni identifikujú kľúčové oblasti výskumu danej výskumnej inštitúcie, regiónu alebo siete, ukazujú príležitosti na vytváranie sietí, alebo prilákanie vynikajúcich výskumných talentov na spoluprácu alebo výskumný pobyt v Nemecku.                                                                              

Digitálne a analógové formáty, alebo komunikačné kanály by sa mali rozumne kombinovať, aby bolo možné pružne reagovať na rôzne okolnosti, ako je napríklad súčasná pandémia. Pri vývoji a implementácii koncepcií medzinárodného výskumného marketingu sa tiež ukázalo aké je užitočné zahrnúť už od začiatku všetky príslušné oblasti jednotlivých ústavov.          

DFG tiež víta spoločné výskumné marketingové koncepcie niekoľkých výskumných inštitúcií, alebo spoluprácu s externými partnermi. Predložené výskumné marketingové koncepty by mali predstavovať pridanú hodnotu pre vlastnú inštitúciu, región alebo sieť. Zároveň by sa malo medzinárodne zviditeľniť miesto a atraktivita výskumu v Nemecku.

Až deväť originálnych koncepcií výskumného marketingu bude ocenených cenami vo výške 25 000 EUR a 100 000 EUR, ako aj voliteľným grantom na digitalizáciu až do výšky 50 % požadovaných finančných prostriedkov.                                                                                     

O najlepších výskumných marketingových koncepciách a výške jednorazového grantu na digitalizáciu rozhodne medzinárodná porota zložená z odborníkov na internacionalizáciu, komunikáciu a marketing a skúsených ľudí z oblasti riadenia vedeckého výskumu.

Prihlásiť sa môžu výskumné inštitúcie, ktoré plánujú svoje prvé kroky v medzinárodnom výskumnom marketingu a tiež výskumné inštitúcie, ktoré už majú skúsenosti v tejto oblasti.

Deadline pre registráciu: 4. november 2020.

Koniec sútaže: 25. november 2020.

Víťazné inštitúcie budú vyhlásené v marci 2021.

Medzinárodná súťaž nápadov na výskumný marketing je súčasťou iniciatívy „Research in Germany“. Iniciatíva predstavuje Nemecko ako atraktívne miesto pre výskum a inovácie na celom svete a vytvára fórum pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu.  Spolkové ministerstvo školstva a výskumu BMBF iniciovalo „Research in Germany“ v roku 2006. Iniciatívu realizujú spoločne štyri partnerské organizácie, Nemecká akademická výmenná služba – DAAD, DFG, Fraunhofer Gesellschaft a Agentúra pre riadenie projektov DLR.

Ďalšie informácie

Zdroj: https://www.dfg.de, zverejnené: 8.10.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa