HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Klaster 1 – Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Podujatia

 • Začiatok
  29.04.2021, 14:00
 • Koniec
  29.04.2021, 15:45
 • Typ podujatia
  Webinár
 • Organizátor
  Národná kancelária Horizontu
 • Miesto konania
  online

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 v čase 14:00 15:45 h. na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie (2021 – 2027).

Cieľovou skupinou podujatia sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci týchto oblastí:

 • podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb,
 • zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv,
 • personalizácia zdravotnej starostlivosti,
 • vplyv životného prostredia na zdravie,
 • nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti.

Na podujatí bude predstavený pracovný program pre klaster Zdravie a očakávané výzvy na roky 2021 – 2022. Venovať sa budeme aj novinke v programe Horizont Európa, výskumno-inovačnej misii Rakovina a európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Nevynecháme súvisiace etické aspekty v projektoch.

Vystúpi tiež príslušný národný delegát a so svojimi cennými skúsenosťami sa s účastníkmi webinára podelí hodnotiteľ H2020 projektov.

Podujatie sa uskutoční online 29.04.2021 v čase 14:00 15:45 h. Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať, a to najneskôr do 28.04.2021 do 14:00 h.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia:

Politické priority a stratégie relevantné pre klaster Zdravie

Pracovný program 2021 – 2022 pre klaster Zdravie a prehľad výziev

Európske partnerstvá v oblasti zdravia a misia pre oblasť rakoviny

Etické aspekty v projektoch z oblasti zdravia

Hodnotiaci proces a praktické tipy z pohľadu hodnotiteľa

Kontaktná osoba: Monika Brečková – NCP, tel: +421 2 69253 164

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, aktualizované 30.04.2021, mob