HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EOSC Sympózium 2022

Podujatia

Minulý rok Rada Európy definovala konkrétne politické priority na roky 2022 – 2024 pre vytvorenie nového európskeho výskumného priestoru (ERA) ako „priestoru zameraného na výskumných pracovníkov, založeného na hodnotách, excelentnosti, ako aj na vplyve, v ktorom sú výskumní pracovníci, znalosti a technológie podporované a môžu sa voľne pohybovať“.

Európsky cloud pre otvorenú vedu (EOSC) bol vyzdvihnutý ako kľúčový k uľahčeniu vytvorenia „skutočne fungujúceho vnútorného trhu so znalosťami“ tým, že umožní otvorené zdieľanie znalostí a opakované použitie výstupov výskumu. Keďže je EOSC dátovým priestorom pre vedu, výskum a inovácie, napomáha uľahčiť realizáciu európskej dátovej stratégie.

Sympózium EOSC je hlavným výročným podujatím EOSC. Tento rok sa uskutoční v Prahe v Českej republike v dňoch 14. – 17. novembra 2022. Bude súčasťou podujatí českého predsedníctva Rady EÚ. Toto podujatie sa časovo zhoduje s druhým trojstranným podujatím EOSC, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2022.

EOSC Symposium 2022

Očakáva sa, že na sympóziu sa zúčastní viac ako 500 zainteresovaných strán z ministerstiev, tvorcov politík, výskumných organizácií, poskytovateľov služieb, výskumných infraštruktúr a výskumných komunít v Európe i mimo nej. Ich cieľom bude zamyslieť sa nad kľúčovými úspechmi a strategickými výzvami EOSC a určiť priority a konkrétne opatrenia na európskej, vnútroštátnej a inštitucionálnej úrovni s cieľom urýchliť implementáciu EOSC.

Návrh programu

Program sympózia sa v súčasnosti pripravuje. K dispozícií je predbežná, pracovná verzia.

Staňte sa súčasťou programu EOSC Sympózia 2022

Výzvy na podávanie žiadostí o vlastné prednášky a na vedenie zasadnutia počas Sympózia je možné podávať do piatka 23. septembra 2022 do 17:00 SELČ.

Žiadatelia budú o výsledkoch svojich žiadostí informovaní v týždni od 3. októbra.

Programový výbor

Programový výbor sympózia EOSC tvoria zástupcovia:

  • Európskej komisie (Generálne riaditeľstvo pre výskum a technický rozvoj a Generálne riaditeľstvo pre komunikačné siete, obsah a technológie)
  • Riadiaceho výboru EOSC
  • Asociácie EOSC
  • Projektu EOSC Future

Na webovej stránke EOSC Sympózia 2022 je v súčasnosti možné sa prihlásiť na čakaciu listinu a akonáhle bude spustená oficiálna registrácia, dostanete pozvánku na registráciu.

Zdroj: https://events.eoscfuture.eu/symposium2022/, zverejnené: 8.9.2022, autor: onz