HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CLUSTER Health – Horizon Europe Brokerage Event 2024

Podujatia

Dňa 2. júna 2023 sa uskutoční medzinárodné podujatie, ktoré ponúkne príležitosť na vyhľadávanie potenciálnych partnerov do konzorcií v rámci výziev na predkladanie projektových návrhov v klastri Zdravie na rok 2024 v programe Horizont Európa.

Podujatie sa uskutoční online a rozdelené bude na dve časti:

9:30 – 11:30 h – Pitching sessions

12:30 – 18:30 h – Bilateral meetings

Registrácia je otvorená do 29. mája 2023.

Podujatie sa bude konať v nadväznosti na infodeň EK k výzvam 2024 v klastri Zdravie, ktorý je avizovaný na 1. jún 2023 v online formáte.

Bližšie informácie o podujatí

Pracovný program – klaster Zdravie (2023 – 2024)

Zdroj: HNN 3.0, 25.4.2023, mob