Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

ELI – Extreme Light Infrastructure

Laserové centrá ELI (Extreme Light Infrastructure) vznikli ako súčasť európskeho plánu na vybudovanie novej generácie veľkých výskumných zariadení, ktoré majú ambíciu sa zaradiť medzi najpokročilejšie výskumné infraštruktúry na svete a patriť ku globálnym lídrom v oblasti technológií a inovácií v odbore vysokovýkonných a ultraintenzívnych laserových systémov.

ELI poskytuje medzinárodnej vedeckej komunite prístup k špičkovým výskumným technológiám, ktoré predstavujú unikátne nástroje umožňujúce priekopnícky výskum nielen v oblasti fyziky a materiálových vied, ale tiež v biomedicíne a v laboratórnej fyzike.

Piliere výskumnej infraštruktúry ELI tvoria:

·       ELI Beamlines (Dolní Břežany, ČR)

·       ELI ALPS (Segedín, HU)

 

·       ELI NP (Magurele, RO)

 

 

 

ELI prevádzkuje súbor celosvetovo výnimočných laserov, ktoré generujú svetelné pulzy s výkonom až 10 PW (milión miliárd wattov, energia porovnateľná s desatinou slnečnej energie dopadajúcej v danom okamihu na Zem); lasery generujú ultrakrátke svetelné pulzy v rade attosekúnd (milióntina bilióntiny sekundy, tj. časový úsek, ktorý je ešte kratší ako 1s voči veku vesmíru); či lasery s vysokým priemerným výkonom generujúcim až desaťkrát za sekundu svetelné pulzy s výkonom vyšším ako 1 PW (prevyšujúci v súčasnosti desaťkrát dostupnú technológiu).

Vedci využívajúci výskumnú infraštruktúru ELI môžu realizovať multidisciplinárne štúdie v oblasti základného i aplikovaného výskumu so značnými
socioekonomickými prínosmi napr. v oblasti liečby nádorových ochorení pomocou kompaktných laserom urýchlených zväzkov častíc; nové medicínske zobrazovacie metódy pre presnejšie zobrazovanie využívajúce mäkké röntgenové žiarenie umožňujúce skoršie a presnejšie rozpoznávanie patologických javov; vývoj nových liečiv vďaka výskumnému zázemiu pre farmaceutické firmy pri zobrazovaní molekulárnych štruktúr účinných látok a fotochemických procesov, biomedicínske zobrazovacie techniky pre personalizovanú medicínu či produkciu, resp. využitie rádioizotopov v medicíne. Pokročilé priemyslové aplikácie zahrnú napr. nedeštruktívne spôsoby kontroly kritických komponentov v extrémnych podmienkach a rýchlej elektroniky.

Viac informácií o zariadeniach ELI (vlastnosti, kapacita, špecifikácia) s možnosťou ich selekcie podľa Vášho preferovaného zamerania nájdete TU.

 

Web: ELI ERIC | Home (eli-laser.eu)