HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ARCHIVER Pilot End-Phase Event

Podujatia

  • Začiatok
    13.06.2022, 09:00
  • Koniec
    13.06.2022, 11:00
  • Typ podujatia
    Informačný deň

Srdečne Vás pozývame na pilotné End-Phase podujatie. Cieľom bude predstaviť najnovšie služby ARCHIVERu ako aj poukázať na ich potenciál využitia výskumnou komunitou v EOSC.

Podujatie je vhodné pre všetkých tvorcov politík, správcov úložísk, výskumníkov ako aj „early adopters“, ktorí sú ochotní dozvedieť sa viac o modeli ARCHIVER a jeho technických riešeniach.

ARCHIVER je iniciatíva v kontexte európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC), ktorá počas trojročného procesu úspešne vyvinula inovatívne služby pre dlhodobé digitálne uchovávanie súborov vedeckých údajov.

Samotné podujatie kde bude ARCHIVER predstavený sa uskutoční v pondelok, 13. júna od 09:00 do 11:00.

Z dôvodu lepšieho vysvetlenia funkcionalít pilotnej platformy sa následne budú dňa 22. a 23. júna organizovať dva verejné webináre.

Viac informácií o podujatí ako aj možnosť registrácie na webináre nájdete TU.

Autor: MS, zdroj: https://www.archiver-project.eu/