HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálne grantové príležitosti pre oblasť zdravia v programe Horizont Európa

Podujatia

Národná kancelária Horizontu vás pozýva dňa 31. 01. 2023 v čase 13:00 15:30 h na tematický webinár Aktuálne grantové príležitosti pre oblasť zdravia v programe Horizont Európa. Podujatie je určené pre univerzity, výskumné pracoviská a tiež zástupcov z priemyslu a inovačného ekosystému.

Na podujatí účastníci získajú prehľad o výzvach, ktoré obsahuje pracovný program pre klaster Zdravie na roky 2023 – 2024. Venovať sa budeme aj výzvam vo výskumno-inovačnej misii Rakovina a európskym partnerstvám relevantným pre oblasť zdravia. Načrtneme tiež možnosti podpory prostredníctvom programu EU4Health.

Na webinári sa účastníci dozvedia praktické odporúčania, ako napísať úspešný projekt, prezentovať ich bude národný delegát pre klaster Zdravie a zároveň hodnotiteľ projektov. Na záver vystúpi zástupca Výkonnej agentúry EK pre zdravie a digitálne technológie (HaDEA), ktorý poradí, ako sa dostať do medzinárodných konzorcií.

Na podujatie je potrebné sa vopred registrovať vo formulári pod textom, a to najneskôr do 30. 01. 2023 do 12:00 h.

Program podujatia

Prezentácie z podujatia:

Prehľad výziev v klastri Zdravie na roky 2023 – 2024

Aktuálne grantové príležitosti v EÚ misii Rakovina

Európske partnerstvo pre hodnotenie rizík chemických látok PARC

Program EU4Health

Ako napísať úspešný projekt

Kontaktná osoba: Monika Brečková

Zdroj: Národná kancelária Horizontu, 16.01.2023, mob, aktualizované 1.2.2023