Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kega

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) – je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 

Zoznam kontaktov na administrátorov KEGA: https://www.minedu.sk/578-sk/kontakt/

 

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/