Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Domov

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

SK

VEGA KEGA

Národné programy

Vedecká grantová agentúra (VEGA) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied -  je vnútorným grantovým systémom pre rezort školstva a SAV, ktorý zabezpečuje vzájomne koordinovaný postup pri výbere a hodnotení projektov základného výskumu riešených na pracoviskách vysokých škôl a vedeckých ústavov SAV. Navrhuje ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR a predsedovi SAV výšku dotácie, ktorá sa má poskytnúť na riešenie vybraných nových a pokračujúcich vedeckých projektov z inštitucionálnych finančných prostriedkov.

 

 

Zoznam kontaktov na administrátorov VEGA: https://www.minedu.sk/578-sk/kontakt/

On-line systém e-VEGA: https://evega.minedu.sk/e-vega/

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega/

 

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA) - je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

 

 

Zoznam kontaktov na administrátorov KEGA: https://www.minedu.sk/578-sk/kontakt/

 

Ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega/