Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Kontakt

NCP pre etiku vo výskume a výskumnú integritu pre HE:

RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

CVTI SR, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

e-mail: sona.ftacnikova@cvtisr.sk

Mobil: +421 905 550 747

 

Hlavná koordinátorka aktivity RI4SK  vytvorenia Národnej deklarácie o upevnení vedeckej integrity na Slovensku

Deklarácia plánuje definovať kódex vedeckej  integrity pre všetky výskumné inštitúcie na Slovensku, ktoré sa k iniciatíve svojim podpisom pripoja. Iniciatíva je súčasťou aktivít národného projektu Horizontálnej podpory účasti SR v Európskom výskumnom priestore (SK4ERA). Ten od januára 2016 realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).
Národná deklarácia prioritne vytvorí jednotné smernice pre správnu vedeckú prax v oblasti vedeckej integrity tak, aby sa podporovala spolupráca medzi vedcami, chránili sa výsledky práce jednotlivcov a inštitúcií, posilňovala sa dôvera verejnosti voči výsledkom vedy a výskumu a chránili sa prostriedky investované do vedy a výskumu. Deklarácia sa bude venovať aj téme  stransparentnenia procesu vyšetrovania neetických praktík, zavádzania vzdelávania v oblasti integrity a tiež harmonizovania pravidiel medzi inštitúciami na Slovensku.  

 

Autorka publikácie ETIKA v programe Horizont 2020 a Správna vedecká prax

Málokedy učíme, čo je plagiátorstvo – rozhovor v Hospodárskych novinách, 15.7.2020

 

 

Soňa Ftáčniková

AKTUALITY

Ďalšie aktuality

PODUJATIA

No posts found!

Ďalšie podujatia