HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

VISION – projekt na posilnenie vedeckej excelentnosti v oblasti skorej diagnostiky gastrointestinálnych karcinómov

Aktualita

Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied uspelo v náročnej konkurencii.

Prenos poznatkov a výskumných nápadov, zdieľanie know-how, odborných znalostí a osvedčených postupov spolu s implementáciou špičkových technológií prispeje k zlepšeniu vysokokvalitného výskumu translačného karcinómu v BMC SAV, najmä rakoviny GI.

Spolupráca a vytváranie sietí medzi partnermi VISION urýchli osobný a profesionálny rozvoj začínajúcich výskumných pracovníkov a lekárov a bude mať vplyv na mieru úspechu v medzinárodne konkurenčnom prostredí.

Implementácia projektu VISION začína v októbri 2019. Viac informácií o úspešnom projekte nájdete v sekcii venovanej oblasti Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti.

ZDROJ: CORDIS, zverejnené 22.08.2019, nah