Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Ďalšie oblasti

Výskum a inovácie majú zásadný význam pre hospodársku prosperitu a tak je potrebné prijať opatrenia, ktoré zabezpečia zlepšenie inovačnej výkonnosti vo všetkých členských štátoch a ich regiónoch. Skúsenosť ukazuje, že keď hospodárska kríza obmedzila národné rozpočty, tak rozdiely v inovačnej výkonnosti začali byť v celej Európe čoraz viac viditeľné. Využitie potenciálu európskych talentov, maximalizáciu a šírenie prínosov z inovácií v celej Únii je preto najlepší spôsob, ako posilniť konkurencieschopnosť Európy a jej schopnosť riešiť spoločenské problémy v budúcnosti.

 Pracovný program pre obdobie 2018-2020 môžete stiahnuť TU.

Medzi osobitné opatrenia v rámci programu Horizont 2020 patrí:

  • Teaming- úlohou je vytváranie tímov z excelentných výskumných inštitúcií a z regiónov s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácie s cieľom vytvárať nové, alebo modernizovať existujúce centrá excelentnosti v regiónoch s nízkou výkonnosťou v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
  • Twinning- úlohou je vytváranie partnerstiev výskumných inštitúcií s cieľom výrazne posilniť  určitú oblasť výskumu v inštitúcii, a to prostredníctvom prepojení najmenej dvoma inštitúciami s vedúcim postavením v danej oblasti na medzinárodnej úrovni
  • ERA Chairs- úlohou je zriaďovanie pozícií ERA Chair s cieľom pritiahnuť výnimočných akademických pracovníkov do inštitúcií s jednoznačným potenciálom na dosiahnutie výskumnej excelentnosti

Výzvy na roky 2018-20 ERA CHAIR a TWINNING.

Nataša Hurtová  
Telefón: +421 2 69253 161
Mobil: +421 917 733 512
E-mailová adresa: natasa.hurtova@cvtisr.sk
Organizácia: Centrum vedecko-technických informácií SR
Ulica: Lamačská cesta 8/A
Mesto: Bratislava
PSČ: 811 04

Aktuality

Odpovede na všeobecné otázky k projektom môžete nájsť v časti právnych a finančných otázok.

Pre všetky oblasti Horizontu 2020 môžete nájsť najčastejšie kladené otázky na stránkach Európskej komisie, kde ich môžete selektovať podľa Vašej oblasti záujmu.

Často kladené otázky k výzve TEAMING.

Často kladené otázky k výzve TWINNING.

Často kladené otázky k výzve ERA Chairs.

O priebehu predchádzajúcich projektov výzvy ERA Chairs sa môžete dozvedieť viac vo výstupoch wokrshopu ERA Chairs and mobility schemes in H2020 "Drivers, barriers and lessons learnt"

 DOs and DONTs for applicants.

V prípade, že ste svoju otázku nenašli, neváhajte kontaktovať príslušný Národný kontaktný bod alebo priamo Európsku komisiu prostredníctvom jej Research Enquiry Service.

Viac o Teamingu sa nachádza tu. Zároveň si pozrite ako možno získať od MŠVVaŠ SR získať podporný list k projektu.

Pracovný program pre obdobie 2018-2020 môžete stiahnuť TU.

Pracovný program pre obdobie 2018-2020 môžete stiahnuť TU.

Prehľadná všeobecná prezentácia k výzvam "Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti" stiahnut tu.

Prezentácie z Informačného dňa k výzvam ERA CHAIR a TWINNING, ktorý sa uskutočnil 24.5.2017 v CVTI SR, môžete stiahnuť tu:

Prezentácie z workshopu k výzve ERA CHAIRS, ktorý sa uskutočnil v Prahe 16.3.2017, si môžete stiahnuť tu:

Informačný deň TC AV ČR, 8.3.2018, Praha