HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

UMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii

Aktualita

UMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii
Projektové stretnutie vo Viedni na pôde CEU. Zdroj: https://www.umb.sk

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii a spája sily so špičkovými svetovými univerzitami s cieľom skúmať výzvy demokracie v 21. storočí

Projekt BRRIDGE, pod vedením doc. Kamily Borsekovej z EF UMB a Dr. Jozefa Michala Mintala z FPVaMV UMB obstál v tvrdej európskej konkurencii a získal od Európskej komisie takmer 1,5 milióna EUR v rámci prestížnej výskumnej grantovej schémy Horizont Európa.

Najbližšie tri roky tak bude transdiciplinárny tím ľudí zo štyroch fakúlt UMB, zjednotený v rámci novozriadeného Inštitútu pre demokraciu, spolupracovať so špičkovými svetovými odborníkmi z Central European University (CEU) v Rakúsku, European University Institute (EUI) v Taliansku, a University of Galway v Írsku. Cieľom projektu BRRIDGE je posilniť výskumné kapacity UMB prostredníctvom skúmania výziev demokracie v oblasti technológií, nerovností, kultúry a vládnutia ako aj prispieť k lepšiemu pochopeniu súčasného demokratického znechutenia na Slovensku a v Európe. UMB sa vďaka projektu BRRIDGE ocitáva po prvý krát v roli koordinátora Horizont projektu, ktorý je zároveň aj najväčším zahraničným výskumným grantom v histórii UMB.

Ako uviedla koordinátorka projektu doc. Borseková: „Sme nadšení z tohto fantastického úspechu, ktorý vzišiel zo stoviek hodín tvrdej práce na projektovom návrhu a komunikácie s partnermi. Veríme, že projekt BRRIDGE môže katapultovať UMB medzi lídrov v oblasti skúmania výziev demokracie v 21. storočí a občianskej angažovanosti.“  Ako dodal ko-koordinátor projektu Dr. Mintal na margo konzorcia: „…naši partneri v BRRIDGE predstavujú naozaj svetovú špičku v spoločenských vedách, a sme nesmierne radi, že s nami do toho išli. Len pre predstavu uvediem, že medzi súčasnými a bývalými zamestnancami našich BRRIDGE partnerov sú viacerí nositelia Nobelovej ceny a desiatky držiteľov prestížnych ERC výskumných grantov.“

Stratégia zlepšenia postavenia UMB v oblasti výskumu aktuálnych výziev demokracie a občianskej angažovanosti bola aj hlavnou témou prvého projektového stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 17. októbra 2022 vo Viedni na pôde CEU. Univerzitu Mateja Bela na ňom reprezentovali koordinátori projektu docentka Kamila Borseková a Dr. Jozef Michal Mintal ako aj profesorka Alexandra Bitušíková z Univerzitného Centra pre medzinárodné projekty. Ako na stretnutí uviedol profesor Erik Jones z European University Institute: „…BRRIDGE je pre mňa veľkou inšpiráciou…myslím, že projekt je obsahovo veľmi dobre vyskladaný, zároveň chcem vyzdvihnúť ako v skutku dobre jednotlivé časti projektu do seba zapadajú…“ Súčasťou prvého projektového stretnutia bola na záver aj prednáška svetového odborníka na ľudské práva, profesora a emeritného rektora CEU, Johna Shattuck-a, ktorý v súčasnosti pôsobí na Harvard University a na Fletcher School of Law and Diplomacy v USA. Profesor Shattuck, vo svojom prejave ocenil ideu projektu BRRIDGE a vyzdvihol skúsenosti, ktoré môže stredná Európa ponúknuť pri riešení krízy demokracie. Prítomným zároveň načrtol veľmi zaujímavý teoretický rámec uvažovania nad touto krízou cez prizmu inkluzívneho a vyčleňujúceho populizmu.  

Gratulujeme koordinátorom a riešiteľom projektu k mimoriadnemu úspechu a želáme im veľa síl a energie.

Zdroj: https://www.umb.sk; zverejnené: 25. 10. 2022, autor: rpa