HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Od januára 2021 funguje „vesmírna kancelária“

Aktualita

Slovak Space Office

Dňa 1. 1. 2021 bola zriadená vesmírna kancelária na MŠVVaŠ SR uznesením vlády SR č. 635/2020 zo 7. októbra 2020.

Slovenská vesmírna kancelária pozostáva z dvoch zložiek:

  • Druhou časťou Vesmírnej kancelárie je jej „priemyselná zložka“, ktorú pokrýva agentúra Ministerstva hospodárstva Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Priemyselná zložka vesmírnej kancelárie sa zameriava najmä na rozvoj vesmírneho ekosystému a lokálnych či medzinárodných partnerstiev. Viac informácií nájdete na: https://spaceoffice.sk/

Ak máte záujem o aktuálne dianie v oblasti vesmírnych aktivít, vrátane najnovších výziev, prihláste sa na odber noviniek na odkaze: https://www.sario.sk/sk/newsletter-slovenska-vesmirna-kancelaria

VESMÍRNY PROGRAM ÚNIE

Vesmírny program Únie spája všetky existujúce a nové aktivity EÚ v oblasti vesmíru do jediného programu. Európsky parlament s Radou EÚ na konci apríla 2021 prijal nariadenie, ktorým sa ustanovuje Vesmírny program Únie a zriaďuje sa Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) (predtým GSA). Európska komisia spustila program retroaktívne od 1. januára 2021, príslušné nariadenie z 12. mája 2021 nájdete v Úradnom vestníku EÚ.

Európska komisia/GR DEFIS v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a Agentúrou Európskej únie pre vesmírny program oficiálne odštartovali Vesmírny program Únie počas podujatia organizovanom 22. júna 2021. V rámci podujatia došlo k formálnemu podpisu tzv. Financial Framework Partnership Agreement medzi Európskou komisiou, ESA a EUSPA.

Vlajkovými loďami Vesmírneho program Únie sú:

  • Copernicus – program EÚ pre pozorovanie Zeme,
  • Galileo – globálny satelitný navigačný systém,
  • EGNOS – služba pre satelitnú navigáciu,
  • Govsatcom – vládna satelitná komunikácia.

V máji 2021 vznikol na pôde Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) Národný kontaktný bod pre Vesmírny program Únie.

Zdroj: https://slovak.space/, zverejnené: 18.8.2021, autor: kha