HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Nobelova cena fyziológiu a medicínu za rok 2022

Aktualita

No alternative text description for this image
Laureát Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu za rok 2022. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Nobelove zhromaždenie v Karolínskeho inštitútu v Štokholme sa 3. októbra 2022 rozhodlo udeliť Nobelovu cenu za fyziológiu a medicínu za rok 2022 Svantemu Pääbovi „za jeho objavy týkajúce sa genómov vyhynutých hominínov a ľudskej evolúcie“.

Ľudstvo vždy zaujímal jeho pôvod. Odkiaľ pochádzame a aký máme vzťah k tým, ktorí prišli pred nami? Čím sa líšime ako Homo sapiens od ostatných hominínov?

Prostredníctvom svojho priekopníckeho výskumu Svante Pääbo dokázal niečo zdanlivo nemožné: sekvenovanie genómu neandertálca, vyhynutého príbuzného súčasných ľudí. Urobil aj senzačný objav dovtedy neznámeho hominína Denisova. Dôležité je, že Pääbo tiež zistil, že k prenosu génov došlo z týchto dnes vyhynutých hominínov na Homo sapiens po migrácii z Afriky asi pred 70 000 rokmi. Tento staroveký tok génov k súčasným ľuďom má dnes fyziologický význam, napríklad ovplyvňuje to, ako náš imunitný systém reaguje na infekcie.

Pääboov kľúčový výskum dal vzniknúť úplne novej vedeckej disciplíne; paleogenomika. Odhalením genetických rozdielov, ktoré odlišujú všetkých žijúcich ľudí od vyhynutých hominínov, jeho objavy poskytujú základ pre skúmanie toho, čo nás robí jedinečnými ľuďmi.

Ancient DNA
Obrázok 1. DNA je v bunke lokalizovaná v dvoch rôznych kompartmentoch. Jadrová DNA obsahuje väčšinu genetických informácií, zatiaľ čo oveľa menší mitochondriálny genóm je prítomný v tisíckach kópií. Po smrti sa DNA časom degraduje a nakoniec zostane len malé množstvo. Taktiež sa kontaminuje DNA napr. baktérie a súčasní ľudia. Zdroj: https://www.nobelprize.org

Nobelova cena za fyziológiu a lekárstvo je prvou z Nobelových cien, ktoré budú vyhlásené tento týždeň.

Postupne budú nasledovať mená držiteľov cien za fyziku, chémiu, literatúru a za mier. Vlani dostali Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo americkí molekulárni biológovia David Julius a Ardom Patapoutian za objav receptorov teploty a hmatu.

Okrem medaily a diplomu na laureáty Nobelových cien čaká aj finančná prémia, ktorá činí 10-miliónov švédskych korún. Laureáti ocenení slávnostne prevezmú 10. decembra 2022, v deň výročia úmrtia švédskeho vynálezcu dynamitu Alfreda Nobela, na základe ktorého závetu sú ceny udeľované.

Viac informácií:

Press release: The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2022

Svante Pääbo wins 2022 Nobel Prize in Physiology or Medicine

Zdroj: https://www.nobelprize.org, https://vat.pravda.sk; zverejnené: 3. 10. 2022, autor: rpa