HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Fundamental Elements výzva otvorená

Aktualita

EUSPA Fundamental Elements
Zdroj: EUSPA

Nová výzva Fundamental Elements, ktorú zastrešuje Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA) je otvorená do 7. októbra 2022. Výzvu nájdete pod názvom OSNMA implementation for consumer solutions. Projekty financované z prostriedkov Fundamental Elements zohrávajú kľúčovú úlohu v misii EUSPA, ktorou je podpora vývoja a zavádzania prijímačov s technológiou Galileo na trh.

Dôležité informácie k výzve

Forma financovania a program:

  • Grant, financovanie do výšky 70 % celkových oprávnených nákladov

Plánované trvanie činnosti:

  • 2 roky

Harmonogram udeľovania:

  • Pridelený rozpočet na výzvu na predkladanie návrhov: 1 000 000 EUR
  • Predbežný počet podporených projektov: maximálne 2 (dva) projekty v závislosti od kvality prijatých návrhov

Podpis Grantových zmlúv:

  • Q1 2023

Dôležité dátumy:

  • uverejnenie: 24. jún 2022, uzávierka: 7. október 2022

Potenciálni žiadatelia by mali posielať otázky týkajúce sa obsahu tejto výzvy e-mailom na adresu: gnss.grants@euspa.europa.eu.

K predstaveniu výzvy organizovala EUSPA 30. júna 2022 vlastný webinár.

Viac informácií

V rámci programu Fundamental Elements je otvorená aj výzva na tému HAS implementation in Agriculture and Geomatics s uzávierkou 21. októbra 2022.

Fundamental Elements

Fundamental Elements je mechanizmus financovania výskumu a vývoja určený na podporu vývoja inovatívnych technológií čipových súprav, antén a prijímačov, do ktorých by priemysel z vlastnej iniciatívy zatiaľ neinvestoval. Program tak pomáha urýchliť integráciu európskeho GNSS (EGNSS) do zariadení a riešení pripravených na trh. Celkový rozpočet pre všetky projekty, ktoré sa majú realizovať v rokoch 2021 – 2027, je 43 miliónov EUR.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 25. 7. 2022, autor: kha