HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUSPA pripravila EO & GNSS Market Report

Aktualita

EO & GNSS Market Report
Zdroj: EUSPA

S cieľom pomôcť lepšie oceniť a naplno využiť výhody vesmírnych technológií odborníci EUSPA zostavili EO & GNSS Market Report. Táto 216-stranová publikácia je sprievodcom pre každého, kto sa snaží, aby sa vesmírne technológie EÚ stali súčasťou jeho podnikateľského plánu. Je pre každého, kto chce vyvíjať nové nadväzujúce vesmírne aplikácie a kto chce vidieť hmatateľnú návratnosť investícií.

Správa poskytuje analytické informácie o dynamických trhoch s GNSS a EO. Ponúka tiež hĺbkové analýzy najnovších globálnych trendov a vývoja prostredníctvom ilustrovaných príkladov a prípadov použitia. Pomocou pokročilých ekonometrických modelov ponúka aj prognózy vývoja trhu s dodávkami GNSS alebo tržbami z EO do roku 2031.

Správa je určená pre podniky, podnikateľov, inovátorov, akademickú obec, výrobcov čipových súprav, výskumníkov a ďalších. Je užitočná pre každého, kto sa snaží zahrnúť údaje GNSS alebo EO do svojej činnosti, aby priniesol pridanú hodnotu pre svoje podnikanie. Správa je dokonalým sprievodcom, ktorý ponúka skvelý prehľad o trendoch na trhu, ako aj o prognózach do budúcnosti.

Správa sa uverejňuje každé dva roky, pričom ostatné vydanie bolo vydané v roku 2022. Predchádzajúce vydania boli publikované v rokoch 2019, 2017, 2015, 2013, 2012 a 2010.

Aktuálne aj predchádzajúce vydania EO & GNSS Market Report si môžete zadarmo stiahnuť na tomto linku.

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 17.8.2022, autor: kha