HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUSPA posilní investície do vesmíru s CASSINI

Aktualita

CASSINI
Josef Aschbacher, Timo Pesonen, Rodrigo da Costa, Alain Godard (zdroj: EUSPA)

Európska komisia, Agentúra EÚ pre vesmírny program (EUSPA), Európska vesmírna agentúra (ESA) a Európsky investičný fond (EIF) sa zaviazali znásobiť prínosy vesmírnych technológií pre podniky. Táto iniciatíva znamená prilákanie väčšieho množstva súkromných investičných fondov, realizáciu činností zameraných na budovanie kapacít. Taktiež prispeje k výmene odborných poznatkov, organizovaniu matchmakingu a propagácii trhov. Ústredným prvkom tohto úsilia je práve iniciatíva CASSINI.

Generálny riaditeľ GR DEFIS Timo Pesonen, výkonný riaditeľ EUSPA Rodrigo da Costa, generálny riaditeľ ESA Josef Aschbacher a výkonný riaditeľ Európskeho investičného fondu Alain Godard sa zišli v paláci Egmont v Bruseli pri príležitosti 14. ročníka European Space Conference 2022. Počas podujatia sa dohodli na zásadách spolupráce na podporu malých a stredných podnikov v kozmickom sektore.

EUSPA sa venuje podpore komercializácie údajov a služieb systémov Galileo, EGNOS a Copernicus. Spolupracuje so spoločnosťami všetkých veľkostí zo širokého spektra priemyselných odvetví, z ktorých mnohé doteraz nevyužívali vesmírne služby vo svojej činnosti. Prostredníctvom budovania kapacít a podpory ich prístupu k finančným zdrojom, mentoringu a trhovému know-how pomáha EUSPA vytvárať prelomové výsledky v oblasti podnikania vo vesmíre.

Paradigma tzv. „New Space“ mení situáciu v odvetví, čo vedie k väčšej potrebe lepšieho prístupu k rizikovému kapitálu a iným formám financovania. Vzhľadom na túto potrebu je EUSPA pripravená posunúť podnikanie v oblasti vesmíru v EÚ na ďalšiu úroveň. A to prostredníctvom využitia investícií, svojho know-how a budovania kapacít v rámci iniciatívy CASSINI.

Iniciatíva CASSINI

V januári 2021 komisár Breton oznámil zriadenie Európskeho vesmírneho fondu vo výške 1 miliardy EUR na podporu začínajúcich podnikov a vesmírnych inovácií. Ten by pokrýval celý inovačný cyklus od podnikateľských nápadov až po rast priemyslu. Na základe toho Európska komisia spustila iniciatívu CASSINI na podporu podnikania podnikov v oblasti vesmíru v EÚ. Iniciatíva je prispôsobená potrebám spoločností v rôznych štádiách rastu od počiatočného až po stredne veľký podnik. Zameriava sa na spoločnosti vyvíjajúce vesmírne technológie, ako aj digitálne aplikácie pre rôzne trhy, a to zlepšením prístupu k investíciám a profesionálnym sieťam.

CASSINI tiež ponúka súťaže a mentoring, viď CASSINI Hackathons & Mentoring a CASSINI myEUspace Competition.

Viac informácií

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 28.01.2022, autor: kha