HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EUSPA oslavuje 1 rok od svojho vzniku

Aktualita

EUSPA
Zdroj: EUSPA

EUSPA (Agentúra Európskej únie pre vesmírny program) oslavuje 1 rok od kedy sa nariadením Európskeho parlamentu a Radou EÚ transformovala z pôvodnej European GNSS Agency (GSA). V rovnakom nariadení bol ustanovený aj Vesmírny program Únie. Program bol spustený retroaktívne od 1. januára 2021, zatiaľ čo nariadenie bolo uverejnené 12. mája 2021 v Úradnom vestníku EÚ.

22. júna 2021 Európska komisia/GR DEFIS v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a EUSPA oficiálne odštartovali Vesmírny program Únie. V rámci podujatia došlo k formálnemu podpisu tzv. Financial Framework Partnership Agreement.

EUSPA’s launch one year ago today represented the start of a new era for the EU Space Programme,” hovorí výkonný riaditeľ EUSPA Rodrigo da Costa. “With an expanded mandate and new responsibilities, we are committed to helping the EU, its citizens and its businesses maximise the many social and economic benefits of space.”

“Today we celebrate EUSPA. It’s also the opportunity to reflect and be proud of the milestones we achieved by working together. More users, more services, and satellites in space! Go Europe, go EUSPA!“ uzatvára predseda správnej rady EUSPA Václav Kobera.

Činnosť EUSPA

Mandát EUSPA zahŕňa dohľad nad bezpečnosťou, službami a zavádzaním systémov Galileo a EGNOS na trh. Taktiež zabezpečuje aj správu nad európskou službou pozorovania Zeme (EO) Copernicus. Jedná sa o oblasť s významným komerčným potenciálom.

Podľa vôbec prvej správy EUSPA o trhu s EO a GNSS tvoria malé a stredné podniky a začínajúce podniky viac ako 93 % európskych spoločností zaoberajúcich sa pozorovaním Zeme. Odhaduje sa, že príjmy z pozorovania Zeme sa v nasledujúcom desaťročí zdvojnásobia z približne 2,8 miliardy EUR na viac ako 5,5 miliardy EUR. Trh s pozorovaním Zeme je teda plný príležitostí pre podniky a podnikateľov v EÚ.

K trom vlajkovým programom VPÚ (Copernicus, Galiloe, EGNOS) pribudne čoskoro aj štvrtý, GOVSATCOM – iniciatíva vládnej satelitnej komunikácie EÚ. Ide o program navrhnutý tak, aby spĺňal jedinečné požiadavky vládnych aplikácií vrátane tých, ktoré sa používajú na krízové riadenie, dohľad a riadenie kľúčových infraštruktúr.

Pri príležitosti ročného výročia, pripravila EUSPA krátky kvíz, v ktorom môžete otestovať svoje vedomosti o Vesmírnom program Únie.

EUSPA EO and GNSS Market Report

Viac informácií

Zdroj: www.euspa.europa.eu, zverejnené: 20.05.2022, autor: kha