HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Časopis ATLA zverejnil rozhovor s oceneným Petrom Pôbišom z CEM SAV

Aktualita

Ing. Peter Pôbiš
Rozhovor s Petrom Pôbišom z CEM SAV. Zdroj: https://www.sav.sk

Časopis Alternatives to Laboratory Animals (ATLA) zverejnil rozhovor s Ing. Petrom Pôbišom z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied, v. v. i., (CEM SAV) v súvislosti s ocenením, ktoré dostal od medzinárodného vedeckého konzorcia PETA Science Consortium International e.V. (PSCI). P. Pôbiš získal cenu za poster prezentovaný na Letnej škole Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie. Jeho práca sa zaoberala vývojom protokolu pre skríning biokompatibility a fototoxicity zdravotníckych pomôcok, bez potreby testovania na zvieratách.

Peter Pôbiš je študentom 1. ročníka doktorandského štúdia na Ústave experimentálnej farmakológie a toxikológie (ÚEFT) CEM SAV, v. v. i., kde realizuje výskum pod vedením školiteľky Dr. Heleny Kanďárovej. V doktorandskej práci sa venuje využitiu in vitro 3D rekonštituovaných tkanivových modelov v toxikológii.

Ako prezradil P. Pôbiš: „Bolo pre mňa veľkou cťou získať ocenenie od PSCI, ako aj pozvanie na rozhovor, zverejnený v časopise ATLA. Tento žurnál je už dlhé roky známy publikovaním kľúčových článkov v oblasti vývoja, validácie a implementácie alternatívnych metód testovania na zvieratách.“

V rámci doktorandského študia pokračuje P. Pôbiš na vývoji a validácii protokolu v oblasti fototoxicity. Láka ho však aj výskum z oblasti COVID-19, kde by chcel preskúmať možnosti hodnotenia inhalačnej toxicity in vitro a resorpcie účinných látok cez rekonštituované tkanivové modely pľúc a tenkého čreva. P. Pôbiš je členom riešiteľského kolektívu medzinárodného projektu ONTOX (schéma Horizont 2020), ktorého víziou je poskytnúť funkčné a udržateľné riešenia pre pokročilé hodnotenie rizika chemických látok na ľudské zdravie, bez použitia testov na zvieratách.

 Ako dodala Dr. Kanďárová, školiteľka P. Pôbiša a vedúca slovenského EU-NETVAL laboratória na ÚEFT: „Veľmi sa teším z úspechov nášho doktoranda. Peter na našom ústave riešil aj svoju diplomovú prácu a preukázal odborné zručnosti a osobnostné predpoklady pre budúcu vedeckú prácu doktoranda. Výskum a implementácia nových prístupov hodnotenia bezpečnosti  chemických látok, farmaceutík a zdravotníckych pomôcok (t. j. testy bez použitia pokusných zvierat) sú jednoznačnou a aktuálnou stratégiou EÚ, ktorá sa odzrkadľuje aj v aktivitách JRC Európskej komisie. Na ÚEFT CEM, v. v. i., sme hrdí, že naším úsilím a znalosťami prispievame k tomuto cieľu, zapojením sa do medzinárodných validačných projektov cez naše špecializované laboratória, ktoré pracujú v režime Správnej laboratórnej praxe.“

Rozhovor s Ing. Pôbišom nájdete v časopise ATLA: ročník 49, číslo 6, rok 2021.

Priamy link na rozhovor

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 21. 3. 2022, autor: rpa