Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zvýšená účasť na celoživotnom vzdelávaní v roku 2021

Celoživotné vzdelávanie v EÚ. Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

Európska komisia vyhlásila rok 2023 za Európsky rok zručností. Pracovná sila so zručnosťami, po ktorých je dopyt, prispieva k udržateľnému rastu, vedie k väčšej inovácii a zlepšuje konkurencieschopnosť spoločností.

V roku 2021 bola miera účasti dospelých na celoživotnom vzdelávaní v EÚ 11 %. Ide o nárast v porovnaní s rokom 2020 (9 %) a je to rovnaký podiel ako v roku 2019.

Miera participácie v takmer všetkých krajinách EÚ medzi rokmi 2011 a 2021 stabilne rástla, s výnimkou Dánska (-10 percentuálnych bodov alebo pb) a Česka (-6 pb). Najväčší nárast zaznamenalo Holandsko (+10 pb), Švédsko (+9 pb) a Fínsko (+7 pb).

Najlepšie Švédsko s viac ako tretinou dospelých, ktorí sa zúčastňujú vzdelávania

V roku 2021 bol najvyšší podiel účasti dospelých na vzdelávaní zaznamenaný vo Švédsku (35 %), Fínsku (31 %) a Holandsku (27 %).

Na opačnom konci rebríčka najnižšie podiely účasti dospelých na vzdelávaní boli zaznamenané v Bulharsku (2 %), Grécku (4 %) a na Slovensku, v Rumunsku, Chorvátsku a Poľsku (všetky 5 %).

Účasť dospelých na vzdelávaní v EÚ (% populácie 25 – 64). Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat

Viac informácií:

Metodologické poznámky:

  • Všetky krajiny: prerušenie časového radu v roku 2021 v dôsledku nového EU-LFS.

  • Účasť dospelých na vzdelávaní: podiel ľudí vo veku 25 až 64 rokov, ktorí uviedli, že absolvovali formálne alebo neformálne vzdelávanie a odbornú prípravu počas štyroch týždňov pred prieskumom.

Zdroj: https://ec.europa.eu/eurostat, zverejnené: 30. 1. 2023, autor: rpa