Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Z eurofondov ostáva Slovensku vyčerpať ešte štvrtinu peňazí

Stretnutie v Prahe k zdieľaniu dobrej praxe v oblasti eurofondov. Zdroj: FB L. Vašákovej

Slovensko v rokoch 2014 až 2020 využilo viac ako 75 % financií z eurofondov. Plánom je do marca 2024 vyčerpať 3,42-miliardy EUR. Milión EUR chce ministerstvo hospodárstva investovať na prípravy priemyselných parkov.

Do 18. augusta 2023 využilo Slovensko z finančných prostriedkov Európskej únie v období 2014 až 2020 celkovú sumu 11,08-miliardy EUR na desať programov. Dostupné financie z eurofondov majú hodnotu 14,5-miliardy EUR. Tieto informácie vyplývajú z oficiálneho dokumentu, ktorý hodnotí stav realizácie európskych štrukturálnych a investičných fondov do 18. augusta 2023, ako aj plnenia Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a Programu Slovensko 2021 až 2027, ktoré vláda schválila 23. augusta 2023.

Zvyšná štvrtina eurofondov  

Do marca 2024 zostáva vyčerpať 3,42-miliardy EUR. Z tejto sumy pôjde 1,07-miliardy EUR na podporu riešenia energetickej krízy, 107-miliónov EUR na podporu ukrajinských utečencov a 2,24 miliardy EUR na realizáciu zazmluvnených projektov.

Jedným z kľúčových opatrení na využitie eurofondov je dokončiť realizáciu projektov zo strany prijímateľov do 31. decembra 2023. Čerpanie eurofondov narástlo od 15. mája do 18. augusta 2023 zo 70,03 % na 76,40 %.

Z dostupnej alokácie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v objeme 315,26-milióna EUR bolo vo výzvach a vyzvaniach FAST-CARE sprístupnených 330,79-milióna EUR, zazmluvnených 302,68-milióna EUR a vyplatených 208,40-milióna EUR.

Od 31. mája tohto roka sa zvýšilo kontrahovanie o 288,45-milióna EUR a čerpanie o 208,21-milióna EUR. Slovensko plánuje využiť disponibilné zdroje EŠIF v rámci operačných programov Integrovaný regionálny operačný program, Ľudské zdroje a Integrovaná infraštruktúra.

Čerpanie EÚ fondov 2014 – 2020 z alokácie 14,5-miliardy EUR. Zdroj: https://europske.noviny.sk

Ďalšie investície do priemyselných území

Konkurencieschopnosť Slovenska v oblasti získavania nových investícií sa môže zlepšiť prostredníctvom nevyčerpaného milióna EUR spoločnosti MH Invest. Tieto finančné prostriedky budú využité na prípravu priemyselných území, kde zatiaľ nie je známy konkrétny investor.

Návrh na využitie týchto finančných prostriedkov pochádza z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) a bol schválený vládou 23. augusta 2023.

„Touto stratégiou dokáže Slovensko ponúknuť relevantné územia v takej fáze pripravenosti, ktorá zásadným spôsobom skracuje čas od rozhodnutia investora o umiestnení investície až po samotný začiatok výroby v novej lokalite. Tento čas je na základe skúseností ministerstva hospodárstva a agentúry SARIO dnes jedným z najkritickejších faktorov pri rozhodovaní sa investorov,“ uvádza rezort hospodárstva.

Podľa Ministerstva hospodárstva by Slovensko vďaka pripraveným územiam malo schopnosť efektívnejšie usmerňovať investície do regiónov, ktoré by inak mohli mať obmedzené možnosti priťahovať investorov.

Predpokladá sa, že v roku 2024 začne výstavba dvoch až štyroch nových priemyselných parkov, čo si vyžaduje analýzu potenciálnych území.

Obdobnou stratégiou boli vybrané a už aj obsadené priemyselné parky napríklad v Rimavskej Sobote a vo Valalikoch.

Finančné prostriedky sú z pôvodného účelu zabezpečenia realizácie strategického parku v Nitre, ktorý už nebude potrebný na tento účel. Jediným spoločníkom MH Invest je MH SR.

Český príklad

Slovensko je aktuálne v čerpaní starých eurofondov na 22. mieste s bilanciou čerpania takmer 76 %, zatiaľ čo Česko využilo už takmer 92 % zo svojej alokácie a v rámci celej EÚ je v čerpaní na treťom mieste.

„Slovensko, čo sa týka čerpania eurofondov, má určité medzery. Takže sme veľmi radi, že môžeme čerpať inšpiráciu od ČR. Ide najmä o procesy verejného obstarávania, programovanie, ale takisto aj kontrolu a audit,“ uviedla podpredsedníčka slovenskej vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková pri včerajšej návšteve Prahy.

Zdôraznila, že jednou z priorít úradníckej vlády je zvýšiť čerpanie európskych prostriedkov.

Spolu s Vašákovou sa zúčastnil návštevy aj minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Peter Balík. Podľa neho je regionálny prístup jednou z kľúčových metód, ktoré Česku pomáhajú účinne využívať eurofondy. Na jeho základe o významnej časti peňazí rozhodujú priamo regióny.

„V Česku tento princíp funguje už od roku 2014 a veľmi sa im osvedčil. Slovensko k tomuto kroku pristúpilo až teraz a regióny si priamo rozhodnú o vyše dvoch miliardách EUR,“ upozornil Balík.

Ako zdôraznila Vašáková: „Chceme minimalizovať riziko prepadnutia peňazí a dočerpať to staré programovacie obdobie.“ Pre ďalšiu vládu pripravujú strategický dokument z toho, čo zistili na svojich výjazdoch v Poľsku a ČR. Kľúč k úspechu spočíva podľa nej v efektívnom nastavení procesov a kapacít. „V ČR sa neoveruje 100 % výdavkov, dostatočne dopredu sa plánujú priority na nové programové obdobie a výzvy sú otvorené takmer počas celého programového obdobia,“ dodala vicepremiérka.

Jedna z kľúčových vecí, ktorá Česku pomáha efektívne čerpať eurofondy, je podľa Balíka regionálny princíp. Na základe neho si o významnej časti peňazí rozhodujú priamo regióny. „V Česku tento princíp funguje už od roku 2014 a veľmi sa im osvedčil. Slovensko k tomuto kroku pristúpilo až teraz a regióny si priamo rozhodnú o vyše 2 miliardách eur,“ upozornil Balík. Verí, že to využívanie eurofondov zefektívni.

Vašáková a Balík v rámci pracovnej návštevy Češka navštívili centrálne dispečerské pracovisko českej Správy železníc, špecializované dátové centrum a Edukačnú platformu EDUBO pre bezpečné on-line vyučovanie. Minister okrem toho navštívil aj Centrum experimentálnej geotechniky či Digitálnu a informačnú agentúru.

Zdroj: https://euractiv.sk; https://europske.noviny.sk; FB L. Vašákovej, zverejnené: 24. 8. 2023, autor: rpa