Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vznikol Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC)

Košický klaster nového priemyslu je významnou súčasťou širšej iniciatívy Košického samosprávneho kraja – Inovačné centrum Košického kraja, ktorej zámerom je zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech priemysel. Zástupcovia Košického samosprávneho kraja, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v KošiciachUniverzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a mesta Košice 4. augusta 2021 podpísali zakladajúcu zmluvu Inovačného centra Košického kraja.  

Ako uviedol rektor UPJŠ Pavol Sovák: „Pre univerzitné prostredie je dnešný deň významným medzníkom. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov. Tešíme sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme, že sa dožijeme nielen stabilizácie  študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska aj Európy.“

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov. Tie by mali byť zamerané najmä na využívanie nových výrobných postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov, či vedeckých parkov.

Zdroj: https://www.upjs.sk, zverejnené: 10. 8. 2021, autor: rpa